Bydel Bjerke. Foto: Colourbox.com.

Utskrivingsteam i Bydel Bjerke

"Team for trygghet og mestring" er en av de ferske satsingene som er spesielt for bydel Bjerkes innbyggere. 

Publisert Sist oppdatert

Teamet oppsøker innbyggere fra bydel Bjerke som ligger på sykehus, og som kan ha behov for hjelp når de kommer hjem. Bydelen ønsker med dette tilbudet å kartlegge behovet den enkelte har, og gi rett tilbud til rett tid. Dette skal igjen skape trygghet for pasienten.

Teamet i bydel Bjerke består av fysioterapeut, ergoterapeut og to sykepleiere/ førstekonsulenter.

Man vurderer om pasienten kan dra direkte hjem fra sykehus, hvilke behov den enkelte har, informerer om bydelens helsetilbud og andre tjenester man kan søke på, som hverdagsrehabilitering, hjemmetjenester, trygghetsalarm og dagsenter.

Les hele saken i avisen Groruddalen

Powered by Labrador CMS