Fysioterapeuter har fått advarsler etter å ha satt injeksjoner. Helsetilsynet mener de ikke er kvalifisert for oppgaven. Foto: Irene Mårdalen

Fysioterapeuter har fått advarsel etter å ha injisert med kortison

To fysioterapeuter har fått advarsel etter å ha satt injeksjoner med kortison på en rekke pasienter. Pasienter har fått opptil flere injeksjoner på samme sted.

Publisert Sist oppdatert

Det går frem av vedtak i tilsynssaker fra Helsetilsynet. Tilsynet gir advarsler fordi de mener fysioterapeutene har gitt injeksjoner uten å være kvalifisert til det.

Den ene av sakene er klaget inn til Statens Helsepersonellnemd. Der er den foreløpig ikke behandlet.

Dette er den ene saken

Den ene fysioterapeuten tilsyns-sakene gjelder, skal ha tappet ledd og injisert legemidlene Kenacort-T og Xylocain på flere av sine pasienter.

- Vi har gitt advarsler i begge sakene. Når vi gir advarsler, forventer vi at fysioterapeuten innretter seg etter våre påpekninger. Hvis så ikke skjer, kan fysioterapeuten få strengere reaksjoner, sier juridisk rådgiver Karen Pareliussen i Helsetilsynet.

Hun har behandlet én av de to sakene. Helsetilsynet viser blant annet til at fysioterapiutdanningen ikke inneholder undervisning om punksjon av ledd (innføring av kanyle) eller injeksjon av legemidler.

Ikke godkjent kompetanse

Helsetilsynet viser også til at kursene fysioterapeuten har tatt – og som fysioterapeuten mener er bevis på at vedkommende kan drive med punksjon og injiseringer - ikke er godkjent kompetanse. Heltilsynet klandrer også fysioterapeuten for å ha satt injeksjoner, uten å konferere med lege først.

Det fremgår av saken at fysioterapeuten på egenhånd har vurdert at det foreligger indikasjon for injeksjonsbehandling. Fysioterapeuten bestemmer også dosering og injeksjonsteknikk.

- Statens helsetilsyn vurderer at legemiddelvalg, dosering og valg av injeksjonsteknikk er typiske legeoppgaver. Vi vurderer derfor at fysioterapeuten gikk ut over sin kompetanse, skriver tilsynet.

Manglet planer og beredskap
De mener også at fysioterapeuten ikke hadde plan eller beredskap for å håndtere mulige bivirkninger som følge av behandlingene. Bivirkninger fra legemiddelet Xylocain kan gi blodtrykksfall og hjerterytme-forstyrrelse. Det er alvorlige bivirkninger som krever umiddelbar behandling av kvalifisert personell. 

Helsetilsynet vurderer at fysioterapeutens manglende kunnskap, kompetanse og beredskapsplaner knyttet til legemiddelbivirkninger, utgjør en betydelig risiko for pasientsikkerheten.

De finner det ikke formidlende at pasientene oppga at de var fornøyde, og at fastlegene ikke hadde innvendinger.

Slik forklarer fysioterapeuten seg

Fysioterapeuten har klaget på avgjørelsen fra Helsetilsynet. Statens Helsepersonellnemd har foreløpig ikke behandlet klagen.

Ifølge vedtaket fra Helsetilsynet, forsvarer fysioterapeuten injeksjonsbehandlingene med at han har gått en rekke kurs, og at han tok det første injeksjonskurset i 2000. Senere opplyser han at han har tatt ultralydkurs og injeksjonskurs hos lege, og videregående kurs innen ultralyd og ultralydveiledet injeksjonsterapi.

Han mener cirka 80 prosent av medisinering innen helsevesenet antagelig skjer når lege ikke er til stede, og viser til at lege ikke er til stede når pasientene svelger piller.

Sier han rådfører med lege
Fysioterapeuten opplyser at han fra april 2019 samarbeidet med lege, og at samarbeidet var godt, men at legen kom for sjelden. Hun kom cirka hver fjerde uke.

Fysioterapeuten samarbeider nå med en annen lege som kan ha større tilknytning til instituttet. Legen vil jobbe ved instituttet fast én gang i uken og mer i perioder. Fysioterapeuten opplyser at han kun unntaksvis setter injeksjoner, og at det er legen som i all hovedsak gjør det.

Han skriver også at han ikke anser tre injeksjoner på samme sted som avskrekkende mange.

«8-10-12 stk, da begynner vi å snakke mange for for eksempel artritt i skulder», skriver han.

Mener fysioterapeuter kan gi råd og forslag
Fysioterapeuten mener også at en fysioterapeut kan komme med forsiktige råd og forslag til behandling om for eksempel injeksjonsterapi, der dette er anbefalt, men at fysioterapeuten ikke kan ta beslutning om slik behandling.

Når det gjelder dosering og antall injeksjoner, forklarer fysioterapeuten at han sender forslag om det i e-post til legen, og hvis han ikke får svar antar han at legen godkjenner behandlingen.

Fysioterapeuten mener han nå har korrigert praksisen i samsvar med innvendingene fra Helsetilsynet.

Den andre fysioterapeuten som også har fått en advarsel for injisering, har godtatt advarselen.

Les også: Fysiofondet ga 3.2 millioner til etterutdanning med blant annet injeksjonskurs

Powered by Labrador CMS