Pasienter med kneartrose sa nei til operasjon

Pasienter som får kneprotese har høyere risiko for alvorlige komplikasjoner etter operasjonen. Det viser en dansk RCT-studie publisert i New England Journal of Medicine.

Publisert

- Det er derimot ingen bivirkninger av non-operativ behandling, som også reduserer smerte og gir bedre funksjon, sier fysioterapeut og Ph.d. Søren Thorgaard Skou i et intervju med fysio.dk. I denne studien valgte mange av pasientene som var randomisert til veiledet trening og annen non-operativ behandling å ikke la seg operere etter å ha gjennomgått forløpet.

Studien omfattet 100 pasienter som var satt opp til operasjon for nytt kne. Forskerne sammenlignet effekten av operasjon etterfulgt av multimodal non-operativ behandling – 12 ukers veiledet trening, vekttap, undervisning, medisiner og såler – med effekten av trening, vekttap, undervisning, medisin og såler alene.

Søren T. Skou et al. A Randomized, Controlled Trial of Total Knee Replacement. The New England Journal of Medicine, October 22, 2015, vol. 373;17.

Veiledet trening

100 pasienter ble enten randomisert til operasjon, etterfulgt av 12 uker non-operativ behandling, eller til non-operativ behandling alene.

Treningen hadde fokus på nevromuskulær kontroll og alignment i kneet, og var tilpasset den enkelte pasient. Overvektige pasienter fikk tilbud om veiledning hos ernæringsfysiolog. Smertestillende medisiner ble delt ut etter behov. Alle fikk spesialtilpassede innleggssåler og pasientundervisning.

Ifølge førsteforfatter Søren Thorgaard Skou ble pasientene ble bedre etter operasjonen, med mindre smerter og bedre funksjon. Men samtidig løp de en større risiko for alvorlige komplikasjoner.

Komplikasjon hos 8 av 50

Av 50 pasienter som ble operert, fikk åtte komplikasjoner året etter. Tre fikk dybe venetromboser, tre fikk en stift i kneet som krevde et inngrep kalt brissement forcé, en pasient fikk femurfraktur og en fikk alvorlig infeksjon i kneet.

Også treningsgruppen hadde god effekt av intervensjonen, og tre firedeler valgte ikke å la seg operere etter å ha gjennomgått forløpet.

- Det er et overraskende høyt tall, og sier noe om hvor langt man kan komme med trening, diett og pasientundervisning, sier Søren Thorgaard Skou til fysio.dk.

Powered by Labrador CMS