Menisk og skulder – stor ulikhet i antall operasjoner

I Møre og Romsdal utføres det over fire ganger så mange meniskoperasjoner som i Stavanger-regionen. Og fire ganger så mange skulderoperasjoner som i Oslo.

Publisert Sist oppdatert

Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE) i Tromsø har gransket 360.000 vanlige inngrep. Rapporten, som ble offentliggjort tirsdag, er en pilot på et helsetjenesteatlas som viser forbruket og fordelingen av de vanligste dagkirurgiske inngrepene ved norske sykehus. Rapporten omfatter rundt halvparten av alle slike inngrep i Norge.

12 inngrep kartlagt

SKDE har kartlagt 12 ulike dagkirurgiske inngrep utført mellom 2011 og 2013, og det er funnet store variasjoner på flere områder.

Det er spesielt store forskjeller innen menisk- og skulderkirurgi, men det er også store kontraster når det gjelder operasjoner for blant annet hemoroider. I Innlandet utføres det nær fire ganger så mange slike operasjoner som i Nord-Trøndelag.

-Sykelighet i befolkningen kan ikke forklare disse ulikhetene, påpeker SKDE i rapporten.

– Ikke likeverdige tjenester

Olav Helge Førde, professor ved UiT Norges arktiske universitet, har deltatt i kartleggingen.

– Det er første gang det er undersøkt om den overordnede målsettingen om likeverdige tjenester er oppfylt. Analysen viser at den ikke er det for ni av 12 helsetilbud, sier Førde til Dagens Medisin.

Han viser til at variasjonene og kontrastene er størst for inngrepene menisk og skulder.

– Her har det, både internasjonalt og fra fagfolk her hjemme, kommet klare påstander om overbehandling, sier Førde.

- Kan ikke fortsette

- Store geografiske ulikheter i forbruk av helsetjenester og stor variasjon i måten vi behandler pasientene på, kan ikke fortsette uten at det finnes gode faglige begrunnelser. Et nasjonalt helseatlas vil være et viktig verktøy for å gi større likhet i tilgjengelighet og en mer lik faglig praksis, sier overlege og professor Lars Engebretsen ved Oslo universitetssykehus/Universitetet i Oslo i en kommentar på nettsidene til SKDE og Helse Nord.

- De store variasjonene vi ser, for eksempel innen skulderkirurgi, kan være et tegn på at vi har et overforbruk av operasjoner på denne type lidelser i deler av landet. I samarbeid mellom helsemyndighetene og fagfolkene må vi finne ut av dagens praksis. For lidelser hvor det er anbefalt at før kirurgi skal det være gitt konservativ behandling, dvs. fysioterapi, må vi få en ens holdning og felles retningslinjer, framholder professor Engebretsen.

Powered by Labrador CMS