Vil se på alternativer til operasjon med kneprotese

En av fem som opereres med innsetting av kneprotese fortsetter å ha smerter etter operasjonen. 

Publisert Sist oppdatert

En ny norsk studie skal teste ut et behandlingsalternativ for de 20 prosentene av pasienter som ikke har effekt av operasjon med kneprotese.

Studien skal teste effekten av fysisk trening kombinert med mental trening for pasienter med smertefull kneartrose som er på venteliste for operasjon med kneprotese. For å bli inkludert i studien må pasientene være i risikogruppen for et dårlig resultat dersom de får innsatt kneprotese.

Helse Vest har tildelt fysioterapeut Turid Rognsvåg et doktorgradstipend til gjennomføring av studien. Hun er til daglig sjefsfysioterapeut ved Kysthospitalet Hagavik i Bergen. Med på studien er også postdoktor Maren Falch Lindberg som har et tre års stipend fra Helse Sør-Øst. I tillegg støttes studien av forskningsnettverket NORSMAN.

Fysioterapeutene har en sentral rolle

Fysioterapeutene har en sentral rolle i studien som vil foregå ved Lovisenberg Diakonale Sykehus og ved Kysthospitalet Hagavik. Selve intervensjonen vil bestå av to deler. Den ene er livsstils- og treningsprogrammet Aktiv med Artrose (AktivA), den andre delen er mental trening. 

– Det er fysioterapeutene som skal gjennomføre intervensjonen og følge opp pasientene i studieperioden. Fysioterapeutene som er med vil bli kurset i AktivA og mental trening. De får dermed mulighet til kompetanseheving som en positiv bieffekt av å være med i studien, sier Falch Lindberg.

Fysioterapeutene skal følge opp pasientene to ganger i uken hvor de får AktivA og mental trening i kombinasjon.

Tre ulike grupper

Pasienter som inkluderes i studien vil bli fordelt i tre grupper med loddtrekning. 

Gruppe 1 er en ikke-kirurgisk gruppe. De vil få intervensjonen to ganger per uke i tolv uker.

Gruppe 2 vil få intervensjonen i tillegg til kneproteseoperasjon. De starter fire uker før operasjon med intervensjonen som prehabilitering. Deretter får de operasjon med innsetting av kneprotese. Etter operasjonen følges de videre med intervensjonen i åtte uker.

Gruppe 3 er en kontrollgruppe som blir operert med kneprotese på vanlig måte, og deretter får vanlig opptrening. 

Pasientene vil etter endt behandling følges opp med kontroller på jevnlig basis i to år. Deretter avsluttes studien med å sammenlikne Gruppe 1 og 2, med kontrollgruppen. 

Powered by Labrador CMS