Manuellterapeut Roar Syltebø har fått medhold fra Sivilombudsmannen om at han ble forbigått i ansettelsessak i Vågan kommune.

Kommune mente manuellterapeut ikke var like godt kvalifisert som ordinær fysioterapeut

Vågan kommune i Nordland mente manuellterapeuter var mindre kvalifisert til å jobbe med barnefysioterapi enn andre fysioterapeuter. Sivilombudsmannen mener kommunen gjorde feil i ansettelsesprosessen.

Publisert Sist oppdatert

Sommeren 2019 ansatte Vågan kommune en fysioterapeut i 20 prosent stilling. Hovedområdet er å jobbe med barn.

I alt 11 søkte jobben, blant andre manuellterapeut Roar Syltebø. I tillegg til å være manuellterapeut har han kurs i barnemanuellterapi og har jobbet som fysioterapeut siden 2003.

- Da stillingen ble besatt, tenkte jeg umiddelbart at jeg var forbigått. I tillegg mente jeg saksbehandlingen til kommunen var for dårlig. Jeg klagde derfor på avgjørelsen og fikk tilgang til den utvidede søkerlisten, sier Syltebø.

Kommunen ba om hjelp fra NFF

Kommunen sto på sitt, og henviste blant annet til at de ikke anså manuellterapeuter som like godt egnet som andre fysioterapeuter. I en epost til Kristin Snøan, leder i faggruppen for barnefysioterapi i Norsk Fysioterapeutforbund, skriver avdelingsleder i Vågan, Inger-Anne Nicolaisen følgende:

«Vågan kommune har utlyst stilling som barnefysioterapeut og har valgt å se bort fra manuellterapeutene som har søkt da vi tenker at det er en helt annen tilnærming. Hvordan ser dere som faggruppe på dette?»

Faggruppen for barnefysioterapi var krystallklare i sin vurdering.

«En fysioterapeut er en fysioterapeut, uansett hvilken spesialitet eller master man har tatt. Både formell og uformell kompetanse må telle. Vi tenker at det ikke blir riktig å utelukke noen fordi de har tatt en master som ikke er barnefysioterapi, dersom vedkommende har mye eller relevant erfaring fra barnefeltet, kurs eller lignende», skriver Snøaen.

- Det hjalp likevel ikke. Jeg er derfor glad for at Sivilombudsmannen også mener at ansettelsen var feil og at vi som manuellterapeuter ikke automatisk diskvalifiseres til fysioterapistillinger i det offentlige, sier Syltebø.

Mener han er kvalifisert

Han jobber i dag som manuellterapeut med 50 prosent driftstilskudd. Jobben med barnefysioterapi søkte han på fordi han mener han er godt kvalifisert.

- Jeg, og andre manuellterapeuter, er minst like godt rustet som andre fysioterapeuter uten videreutdanningen i barnefysioterapi. Jeg har også relevant kurs og har jobbet med barn i hele min yrkesaktive karriere. Det blir meningsløst å ekskludere manuellterapeuter fordi vi har en annen tilleggskompetanse enn andre fysioterapeuter, sier Syltebø.

Saken er ikke enestående

Leder i faggruppen for manuellterapi i Norsk Fysioterapeutforbund, Lennart Bentsen, er naturlig nok glad og fornøyd over at Sivilombudsmannen har gitt full støtte til Syltebø. Samtidig påpeker han at saken dessverre ikke er unik.

- Vi har i alle år hørt om ansettelsesprosesser hvor fysioterapeuter føler seg forbigått. Det har blitt bedre, men vi opplever fortsatt flere slike tilfeller. Parallelt med denne saken, har det pågått lignende klagesaker vedrørende manuellterapeuter som føler seg forbigått. Jeg er derfor veldig glad for at Sivilombudsmannen har påpekt åpenbare feil i denne saken, sier Bentsen.

Mener det er feilaktige oppfatninger

Årsaken til at manuellterapeuter blir forbigått i offentlige ansettelsesprosesser, mener Syltebø blant annet skyldes at manuellterapeuter ikke markedsfører seg som fysioterapeuter, at for få vet hva manuellterapeuter er og at navnet er misvisende.

Bentsen mener det også skyldes personlige eller feilaktige oppfatninger om kompetansen til manuellterapeuter.

Fysioterapeuten beholder jobben

Kommunalsjef Nils Ingulf Langlete i Vågan kommune sier at kommunen tar avgjørelsen fra Sivilombudsmannen til etterretning, og at de nå vil lære av prosessen. Men fysioterapeuten som først ble ansatt beholder jobben.

- Vi vil gå våre ansettelsesrutiner etter i sømmene slik at vi unngår lignende situasjoner i fremtiden, men uttalelsen fra Sivilombudsmannen får ingen konsekvenser for ansettelsesforholdet. Stillingen er besatt og det endrer vi ikke på, sier Langlete.

Sivilombudsmannen er rettslig kontrollorgan og kan si sin mening om en sak, men kan ikke omgjøre vedtak eller instruere forvaltningen om å foreta bestemte handlinger.

- VI forventer at kommunen følger opp det vi har pekt på i uttalelsen i fremtidige ansettelser. Uttalelsen får ikke konsekvenser for den ansettelsen som er foretatt, sier Sivilombudsmann Hanne Harlem.

Roar Syltebø har brakt saken til juridisk avdeling i Norsk Fysioterapeutforbund. Juridisk rådgiver Steinar Gløer Aarum vil bistå Syltebø i møte med kommunen. Møtet er foreløpig ikke berammet.

Du kan lese avgjørelsen fra Sivilombudsmannen her

Powered by Labrador CMS