Foto: Marte Garmann
Foto: Marte Garmann

Helsepersonell som smittes av koronaviruset på jobb sikres økonomisk

Regjeringen endrer reglene for yrkesskadeerstatning slik at fysioterapeuter og annet helsepersonell som jobber med covid-19-pasienter sikres økonomisk.

Publisert Sist oppdatert

Det går frem av en pressemelding fra regjeringen datert 7. april.

Reglene får tilbakevirkende kraft og gjelder fra 1. mars 2020.

- Helsepersonell står i første rekke i bekjempelsen av koronasmitten. De gjør en uvurderlig innsats for fellesskapet vårt, og utsettes samtidig for mer smitte enn de fleste andre. Nå endrer vi reglene, slik at helsepersonell som smittes på jobb dekkes av yrkesskadeforsikringen, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen i følge pressemeldingen.

Koronasmitte og covid-19 var i utgangspunktet ikke omfattet av listen over de sykdommer som kunne godkjennes som yrkessykdom – og dermed gi rett til yrkesskadeerstatning. Nå er sykdommen ført opp på listen.

- Vi vet lite om ettervirkningen av koronaviruset, og det er derfor viktig å få på plass gode sikkerhetsordninger for de som i spesielt stor grad utsettes for smitten. De nye reglene vil eksempelvis en sykepleier som smittes på jobb, og som får alvorlige komplikasjoner, kunne få full erstatning for et eventuelt økonomisk tap, sier Røe Isaksen.

Fysioterapeuter jobber med covid-19-pasienter

Fysioterapeuter som jobber ved våre sykehus, er blant helsepersonell som jobber tett på covid-19-pasientene.  

Fysioterapeuten har blant annet vært i kontakt med en rekke lungefysioterapeuter blant annet ved Oslo universitetssykehus og Stavanger universitetssykehus. De forteller om en hverdag hvor de er tett på pasientene, og hvor de bruker mye tid på å beskytte seg med smittevernutstyr.

Ingen av de vi har snakket med, har så langt blitt smittet. De opplyser også at de ikke er redde for å bli smittet, men redde for å smitte andre spesielt når de har fri. Alle vi har snakket med gjør omfattende tiltak privat, nettopp for å unngå å smitte andre.

Fire av de vi har intervjuet vil du møte i en artikkel i vårt magasin som kommer i begynnelsen av mai.

Dette bør du gjøre hvis du smittes

I følge Unio - Norges største hovedorganisasjon for arbeidstakere med høyere utdanning - bør du sikre god dokumentasjon, hvis du blir smittet.

Her er rådene fra Unio

  • Sørg for å dokumentere smitten med én gang, i tilfelle du får varig skade
  • Ta vare på prøveresultater og journaler
  • Få bekreftelse fra arbeidsgiver om at du har jobbet med covid-19-pasienter
  • Skaff dokumentasjon, hvis du har vært omplassert
  • Beskriv hvordan du kan ha blitt smittet
  • Fortell hvis det har vært tilfeller med manglende smittevernutstyr
  • Skriv intern skademelding eller avviksmelding
  • Meld smitten til NAV som yrkessykdom, hvis du har fått varig skade etter smitten

Du kan lese hele artikkelen til Unio ved å klikke her 

Powered by Labrador CMS