Kreftlex lanseres idag

Kreftlex er en popularisert utgave av oppslagsverket Oncolex, og arbeidet er støttet av Radiumhospitalets Legater. Lanseringen skjer idag, på verdens kreftdag.

Publisert Sist oppdatert

Verdens helseorganisasjon (WHO) står bak initiativet for å markere verdens kreftdag. Tema i år er "å avkrefte mytene om kreft" - noe Kreftlex kan bidra til. 

  • Kreftlex er et oppslagsverk om kreft for pasienter og pårørende. Rikt illustrert og skrevet på en lettfattelig måte.
  • Kreftlex har all relevant informasjon om kreft og kreftbehandling samlet på ett sted.
  • Kreftlex er gratis og tilgjengelig både på nett og som app for iPad.

Nettstedet er ment som et oppslagsverk, og inneholder blant annet;

  • Anatomi, funksjon og beliggenhet: Kreftlex beskriver anatomi, beliggenhet og funksjon av det aktuelle organet. Foto, illustrasjoner, 3D-animasjoner og video bidrar til forståelse.
  • Faktaopplysninger om krefttypen: Krefttypene beskrives med enkle forklaringer på årsaker, stadier, spredningsmønstre, symptomer etc. Foto, animasjoner, diagrammer og grafer og ordbok bidrar til en utdypende forklaring. 
  • Undersøkelser: Kreftlex gir grundige beskrivelser av de undersøkelser som oftest tas i forbindelse med den aktuelle krefttypen, samt en forklaring på rutiner for disse prøvene. Et eksempel kan være en forklaring på hvordan en MR-undersøkelse foregår, hvilke forberedelser som må gjøres og hva en kan forvente å få svar på ved en slik undersøkelse. 
  • Behandling: Hvilke behandlingsformer som er mest vanlig for den aktuelle krefttypen beskrives, samt kriterier som er avgjørende for valg av type behandling. 
  • Ordbok: Ord og uttrykk som man møter i kreftbehandling er forklart i ordboken.

Ansvarlig redaktør for Kreftlex er Håvard E. Danielsen, instituttsjef ved Institutt for kreftgenetikk og informatikk (IKI) og prosjektleder er Janie Heien-Larssen.

Les mer på kreftlex.no og på Oslo Universitetssykehus sine nettsider

Powered by Labrador CMS