Helseminister Bent Høie aktivt tilstede under åpningen. Foto: John Henry Strupstad
Helseminister Bent Høie aktivt tilstede under åpningen. Foto: John Henry Strupstad

Nytt krefterehabiliteringssenter på Aker: -Reddet liv skal også leves!

I dag ble et nytt krefterehabilingssenter offisielt åpnet på Aker helsearena. –Pasientens helsetjeneste i praksis, sa helseminister Bent Høie.

Publisert Sist oppdatert

Med tahitisk folkemusikk og storfint besøk, ble åpningen av bygg 28 ved Aker helsearena en åpning av et viktig helsetilbud verdig. Sykehusdirektøren, byråd for eldre, helse og sosiale tjenester, brukerrepresentanter og helseministeren selv sørget for mange rosende ord til et viktig bidrag for å få kreftpasienter tilbake fra sykehussengen til en bedre livskvalitet, med familie, arbeid og samfunnet ellers som mål.

Raskere tilbake

Bygg 28, Kreftrehabiliteringssenteret ved Aker helsearena, finansieres av Helse Sør-Øst gjennom midler knyttet opp mot Raskere Tilbake. Inntakskriteriene er at pasientene er ferdig behandlet og inneha sykepengerettigheter, og må ha henvisning fra lege. Det gis tilbud både i gruppe og individuelt. Tilbudet er tverrfaglig. Det arbeider fysioterapeuter, sosionomer, lege, kreftsykepleier, psykologer og sexolog i Raskere Tilbake. 

Raskere Tilbakene består av:

  • Poliklinisk dagrehabilitering for kreftpasienter
  • Psykososial poliklinikk for kreftpasienter og pårørende

Tilbudet har eksistert på Radiumhospitalet siden 2009. Les mer om tilbudet på Kreftklinikkens hjemmesider

70% overlever kreft

Torhild Birkeland, avdelingsleder for Klinisk Service i Kreftklinikken ved Oslo Universitetssykehus sa til forsamlingen at prosessen med tilbakeføring til familie, jobb og samfunn kan skape komplikasjoner for både pasient og pårørende. Senteret blir dermed et viktig sted for fremtidens kreftoverlevere, som i dag er på 70% av de som får diagnosen. Behandlingen omhandler det fysiske, det psykososiale og det ernæringsmessige perspektivet.

-Vi vil oppleve en tsunami av kreftoverlevere de neste årene, sa Birkeland.

Dermed øker også behovet for kunnskap på området.

Lever lenger

-Flere opplever å leve lenge med kreft, sa helseminister Høie. Han definerte samtidig helse som det å mestre de fysiske og psykiske belastninger kroppen utsettes for, og mente at kreftrehabiliteringssenteret er pasientens helsetjeneste i praksis.

Høie sa at livet etter en kreftdiagnose ikke nødvendigvis blir det samme som tidligere, selv om pasienten erklæres for frisk. 

–Rehabilitering og habilitering har ikke en stor nok plass i dagens helsevesen, fortsatte ministeren, og bildegjorde dette ved at vi ikke har et godt nok helsevesen etter at blålysene er slukket. 

-Reddet liv skal også leves, sa han.

Høie var tydelig fornøyd med det nye senteret, og sa at dette er et tilbud som er til inspirasjon til andre og i andre deler av landet.

Et gap mellom tilbud og etterspørsel

Ole Alexander Opdalshei, Kreftforeningen, mente at det per nå er et gap mellom hva kreftpasienter etterspør og det tilbudet som gis, et gap det nye kreftrehabiliteringssenteret kan bidra til å tette.

Og apropos gap: Ett av målene med senteret er å skape en god samhandlingsarena mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten, og dermed sikre gode og langsiktige overganger for pasientene.

Les også: -På tide å løfte rehabiliteringsfeltet.   

Raskere tilbake etter kreftsykdom

Powered by Labrador CMS