Vil sammenligne norske og utenlandske mastere

Nokut skal i løpet av 2015 utvikle et system for å sammenligne norske mastergrader med tilsvarende studietilbud i utlandet, såkalt benchmarking.

Publisert

Dette skal skje gjennom fagfellevurdering i samarbeid med utenlandske kvalitetssikringsorganer. Målet er å få til et nasjonalt system for å sammenligne masterprogrammer.

– Vi er ikke interessert i å lage rankinglister eller fortelle på en tabloid måte om en norsk A er like god som en A fra utlandet. Vi vil undersøke mest mulig kvalitativt hvordan norske utdanninger står seg mot utdanninger internasjonalt, og da gjerne i land som kan tenkes å ligge bedre an enn oss, sier tilsynsdirektør Øystein Lund i Nokut til Forskerforum.

Fortjener å vite

– Studentene har krav på best mulig kvalitet, og vi vil gi studentene en mulighet til å velge utdanninger som passer dem. Hvis kravene til hvor mye stoff som skal læres, altså læringstrykket, er vesentlig høyere på et studium i England enn i Norge, fortjener studentene å få vite om det, sier Lund.

Noen av indikatorene kan være mengden litteratur det er normalt å lese utover pensum i et gitt studium, krav til selvstendighet i studiene, samspill med forskere og forskning, forventet læringsutbytte, samt eksamensoppgavenes relevans.

Mangler nasjonalt system

Ifølge universitets- og høyskoleloven skal norske institusjoner være satt i stand til å tilby høyere utdanning på høyt internasjonalt nivå.

– Vi har få indikatorer som viser om dette faktisk skjer i praksis, og Nokut ønsker en modell som kan brukes nasjonalt, sier Lund. Han mener det er et problem at formuleringen i loven er så upresis at institusjonene kan velge å se bort fra den – enten fordi det ikke finnes kontroll, eller fordi man tenker at kvaliteten på utdanningene uansett holder høyt internasjonalt nivå fordi de er norske.

Landene som Nokut skal sammenligne Norge med, vil trolig være blant de skandinaviske landene, og England, Nederland, Østerrike, Sveits, Litauen og Polen.

Powered by Labrador CMS