Flere tilfeller av rabdomyolyse som følge av trening

Antall personer som innlegges med treningsutløst rabdomyolyse har økt. Det viser to norske studier i siste nummer av legetidsskriftet.

Publisert Sist oppdatert

Ifølge den ene studien har antallet innleggelser som følge av treningsutløst rabdomyolyse økt til det firedobbelte fra 2011 til 2014. Denne studien er en systematisk gjennomgang av journaler ved Akershus universitetssykehus (Ahus) for årene 2008 og 2011 – 14.

Rabdomyolyse er en tilstand der skjelettmuskler (tverrstripet muskulatur, gresk rhabdomyo) brytes raskt ned som følge av skader på musklene. Dette kan føre til alvorlige komplikasjoner, og behandlingen er både tid- og ressurskrevende.

Stavanger

Den andre studien er utført ved Stavanger universitetssykehus. Her har forfatterne gjennomgått journalene til pasienter utskrevet i perioden januar 2010 til mars 2015 med diagnosen treningsutløst rabdomyolyse, og med maksimalt kreatininkinasenivå (CK) over ti ganger øvre referansegrense.

Til sammen 33 pasienter, 21 kvinner og 12 menn, median alder 28 år (18 – 68 år) ble inkludert. Av de 33 ble tre av fire (25 pasienter) innlagt i årene 2014 – 15, sammenlignet med åtte i perioden 2010 – 13. En pasient utviklet dialysekrevende nyresvikt, ifølge studien.

Endret treningskultur

Forfatterne skriver at den økte forekomsten av treningsutløst rabdomyolyse ved Stavanger universitetssjukehus fra høsten 2014 sammenfaller i tid med økt medieoppmerksomhet og en endret treningskultur.

-Vi mener det er behov for standardisering av behandlingen av treningsutløst rabdomyolyse, da dagens behandlingsanbefalinger er basert på rabdomyolyse utløst av andre årsaker enn fysisk aktivitet, skriver forfatterne av Stavanger-studien.

Nasjonal multisenterstudie

I en lederartikkel i samme nummer vises det til  stadig flere rapporter om økt forekomst av rabdomyolyse som er utløst av trening:

- Det synes å være en reell økt forekomst av treningsutløst rabdomyolyse. Det er viktig å unngå overbehandling, samtidig som alvorlige komplikasjoner ikke må overses. Resultatene fra de to undersøkelsene bør kunne danne grunnlag for en nasjonal multisenterstudie der man bedre kan belyse disse problemene, skriver forfatterne.

Powered by Labrador CMS