- Ungdommen må ikke sykeliggjøres

En norsk studie med 14.000 ungdommer viste sterk sammenheng mellom tidlige helseproblemer og mottak av Nav-ytelser som unge voksne.

Publisert Sist oppdatert

Dette går fram av en artikkel om studien fra Norges Forskningsråd, publisert på forskning.no.

Referanse: 
Lisbeth Homlong, mfl. A prospective population-based study of health complaints in adolescence and use of social welfare benefits in young adulthood, Scandinavian Journal of Public Health, 2015; 43: 629–637.
Sammendrag

Fysioterapeuten nr. 5 kan du også lese om fysioterapeutenes muligheter i skolehelsetjenesten.

Bruk av helsetjenester

Studien viste at det for jenter er en sammenheng mellom det å ha brukt skolehelsetjenesten og å fullføre videregående skole. For guttene er det en sterk sammenheng mellom å gå jevnlig til fastlegen og å klare å fullføre videregående utdanning.

Lars Lien ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo, er en av flere forskere som har deltatt i prosjektet. Han tror at mange av helseproblemene ungdom forteller om kan løses i skolehelsetjenesten.

– Mye kan løses på kontoret til skolehelsesøsteren uten at ungdom blir stemplet som syke. Resultatene våre kan tyde på at det er mye å hente gjennom å følge opp ungdommene som sliter tettere, sier Lien i artikkelen på forskning.no.

Ti år senere

I det samme forskningsprosjektet ser forskerne at helsetilstanden som ungdommene selv rapporterte om som 10. klassinger, sier noe om hvor mye de slet med helsa om lag ti år senere.

Svarene som ungdommene ga på et spørreskjema mens de gikk i 10. klasse i årene 1999 til 2004, kunne altså delvis ha avslørt om de som unge voksne, kom til å bli langvarige mottakere av Nav-ytelser. Lignende funn er gjort i flere internasjonale studier.

Forebygge tidlig

– Får vi fanget opp flere av de ungdommene som sliter psykisk eller kroppslig, så kan vi sette inn forebyggende tiltak tidligere enn vi gjør i dag, sier Lars Lien, som altså særlig peker på skolehelsetjenesten som et viktig virkemiddel.

Powered by Labrador CMS