Hans Leo Dagsvik i samtale med fysioterapeut Helen Pedersen fra Jensvoll fysioterapi på konferansen 'Revmatologi i nord'.
Hans Leo Dagsvik i samtale med fysioterapeut Helen Pedersen fra Jensvoll fysioterapi på konferansen "Revmatologi i nord".

– Tren opp en tydeligere stemme, vis dere fram!

– Nye kommunestyrer er på plass. Benytt anledningen til å etablere kontakt og spre kunnskap om fysioterapeutenes samfunnsoppdrag. Vi trenger en tydeligere stemme i det offentlige ordskiftet, sier regionleder Hans Leo Dagsvik.

Dagsvik tiltrådte som leder av NFF Region Nord i juni i fjor. Han bruker mye av tiden ute på farten, for å treffe både medlemmer og politikere – gjerne ute på fysioterapeutenes arbeidsplasser. Vi møtte regionlederen på konferansen "Revmatologi i nord" i Bodø i november, der han traff mange fysioterapeuter.

– Lokalt påvirkningsarbeid har stor betydning. At politikerne får lære om og oppleve tilbudene kan være avgjørende når vedtak skal fattes. Politikerne må også minnes om hvor viktig fysioterapeuten er i arbeidet for å fremme helse og forebygge sykdom, sier han.

Dagsvik har kun gode erfaringer med å ta kontakt med politikere, også utenom budsjett-tider.

– Akkurat nå er et perfekt tidspunkt. Det er mange nye politikere som er nysgjerrige på det vi driver med, og opptatt av å gi et godt tilbud til innbyggerne. Vi har for eksempel nylig vært i Andøy, hvor vi ble møtt av en lydhør ordfører. Vi la fram behovet for å styrke fysioterapitilbudet i kommunen, og det endte med at ordføreren ber rådmannen legge fram en sak for kommunestyret, sier Dagsvik fornøyd.

Kronikerne bakerst

Fire år inn i samhandlingsreformen mottar Hans Leo Dagsvik mange signaler om at ventetidene øker og at kronikerne sitter igjen som tapere.

– Målet med samhandlingsrefomen var bedre folkehelse og bedre helse- og omsorgstjenester. Man skulle forebygge mer, behandle tidligere og sikre helhetlige tilbud. Etter reformen har imidlertid kommunene fått betydelig økt press på seg for å ta imot sykehuspasienter, samtidig som de strever med å bygge opp gode helsetjenester raskt nok. Pasienter med kroniske lidelser skyves bakerst i køen, igjen.

Vi må passe på at politikerne får øynene opp for at satsing på fysioterapi ikke bare er svært gunstig for den enkelte pasient, men også er svært god samfunnsøkonomi. Fysioterapeuter bør trene opp en mye tydeligere stemme i det offentlige ordskiftet, sier han.

Powered by Labrador CMS