Fra venstre: Anne Gro H.Faleide og Tor Frithjof Wigers Larsen, Haraldsplass sykehus, og NFF-leder Fred Hatlebrekke .

Deler erfaringer mellom sykehus

I mars kom NFF-leder Fred Hatlebrekke og en delegasjon fra Diakonhjemmet i Oslo til Haraldsplass for å høre mer om hvordan de har løst oppgaveglidning innen skulder.

Publisert Sist oppdatert

På møtet delte ansatte ved Diakonhjemmet sykehus og Haraldsplass sykehus sine erfaringer. Ved Diakonhjemmet har man hatt en praksis de siste par årene der pasienter har kommet til vurdering hos fysioterapeut før eventuell skulderoperasjon.

Bedre utnyttelse av ressursene

– Vi mener denne jobbglidningen gir betydelig bedre utnyttelse av ressursene. Det er en viktig utvikling at fysioterapeuter får mer ansvar for utredninger i spesialisthelsetjenesten, og at deres kompetanse utnyttes bedre på denne måten. Samtidig er det viktig å understreke at det fordrer tett samarbeid med ortopeder og andre profesjoner. Det er gjennom tett samarbeid mellom faggruppene vi kan gi pasientene den mest optimale, helhetlige helsetjenesten, sier Hanne Dagfinrud, professor og fysioterapeut ved Revmatologisk avdeling ved Diakonhjemmet sykehus og Avdeling for helsefag ved Universitet i Oslo.

Forbundsleder Fred Hatlebrekke synes det er en veldig god idé å utnytte kompetansen best mulig, slik det gjøres ved Haraldsplass og Diakonhjemmet.

– For å få det til, er man avhengig av et godt samarbeid mellom fysioterapeuter og ortopeder. Ansvarsfordelingen må være helt klar, som for eksempel at den endelige vurderingen av om en pasient skal opereres eller ikke tas av en ortoped, sier Hatlebrekke.

Sykehusene er i endring

Han mener oppgaveglidning er en naturlig del av at fysioterapeutenes oppgaver i sykehusene er i endring.

– Fysioterapeuter må være fremoverlente, og vi må lære av hverandre gjennom leder- og fagnettverk. Det er viktig at man jobber systematisk for å fremheve den fantastiske kompetansen som vi fysioterapeuter har, sier Hatlebrekke. Han berømmer Haraldsplass for godt nettverksarbeid, både internt og ut mot primærhelsetjenesten.

– Oppgaveglidningen gjør at ventetiden til vurdering for operasjon går ned. Samtidig er det viktig å understreke at man gjør ikke denne omleggingen for å operere flest mulig, men for å gi best mulig og riktig behandling til den enkelte, sier Hatlebrekke.

Powered by Labrador CMS