Fysioterapeuter har overtatt legeoppgaver i Sverige

Fysioterapeuter står ved Sundsvall sykehus for innledende undersøkelser av ryggpasienter. En helseøkonomisk analyse viser at denne praksisen gir en økonomisk gevinst, samt fører til mer fornøyde pasienter, og en frigjøring av legeressurser.

Publisert Sist oppdatert

I Sverige vedtok regjeringen i 2010 at alle pasienter som ble henvist til et sykehus, skulle utredes innen 90 dager, noe som la et ekstra press på sykehusene. Avdeling for ortopedisk kirurgi ved Sundsvall sykehus ble til tider tvunget til å ansette flere leger. Dette førte til betydelig økte kostnader for sykehuset.

Styrket samarbeid

For å redusere kostnader og frigjøre legeressurser besluttet sykehuset å styrke teamarbeidet innad i avdelingen, etablere nye rutiner og ansette flere fysioterapeuter for å for den innledende undersøkelsen av nyhenviste pasienter. Kun pasienter henvist fra andre sykehus eller med en klar indikasjon for kirurgi ble undersøkt av sykehusets ortopediske kirurger.

Fysioterapeutenes innledende undersøkelse drøftes på et tverrfaglig møte, der teamets leger, fysioterapeuter, sykepleiere og sekretærer deltar. Her inngår også resultater fra eventuelle radiologiske undersøkelser.  

Fysioterapeutenes rolle er ikke bare å avlaste legene. De skal også på et tidlig stadium gi råd til pasientene, noe som har ført til færre legehenvendelser.

Lavere kostnader og mer fornøyde pasienter

En evaluering av den nye praksisen ved Sundsvall Sykehus viser at sykehuset fortsatt oppfyller utredningsgarantien, uten at dette har ført til flere legeansettelser. Omkostningene til de innledende undersøkelsene er nesten halvert, og legeressursene blir brukt til de pasientene som har særskilt behov for dette.

Det styrkede teamsamarbeidet ved avdelingen har dessuten ført til mer fornøyde pasienter. 

Les mer på lakartidningen.se

Powered by Labrador CMS