- Bekymret for dagens unge

- Ta vare på ungdommen og unngå frafall i skolen, understreker NFF-leder Fred Hatlebrekke. Han peker på skolehelsetjenesten som et viktig lavterskeltilbud.

Publisert Sist oppdatert

I et blogginnlegg på dagensmedisin.no uttrykker forbundslederen bekymring for dagens unge: For prestasjonsstresset, for negative kroppsbilder, for de som lærer at de ikke duger, og aller mest for de som dropper ut av videregående skole.

Ungdata

Han viser til funn fra Ungdataundersøkelsen som viser at: «det ikke nødvendigvis er de med høye ambisjoner og som presterer godt på flere områder i livet, som er mest utsatt for psykiske helseplager, slik en av til kan få inntrykk av gjennom media.

- Tvert imot understreker rapporten at det først og fremst er de ungdommene som ikke er spesielt godt tilpasset på skole-, familie- og fritidsarenaene, som i størst grad rammes av dårlig psykisk helse». Mange av disse tilhører den tredjedelen av de unge som faller ut av videregående skole. Derfor bør også tiltakene ta hensyn til dette.

Psykisk helse

- Fordi god psykisk helse og gjennomføring av videregående opplæring ser ut til å være nøkkelfaktorer, må det settes inn enda kraftigere tiltak for å forhindre det store frafallet enn det som er blitt gjort til nå, skriver Hatlebrekke.

Han understreker at et lett tilgjengelig lavterskeltilbud som skolehelsetjenesten, raskt bør komme på plass der den mangler, og at skolehelsetjenesten må rustes opp der den ikke er tilstrekkelig og tverrfaglig bemannet.

- Bemanningen i videregående skole må bestå av både fysioterapeut, psykolog og helsesøster. Skolehelsetjenesten er en viktig forebyggende tjeneste som kan bidra til en bedre fysisk og psykisk helsesituasjon for ungdommene. For det har vist seg at skolehelsetjenesten kan bidra til at ungdommene gjennomfører skoleløpet, skriver Hatlebrekke i Dagens Medisin.

Powered by Labrador CMS