Referanseliste

Publisert Sist oppdatert

Fysioterapeuten bruker samme referansestil som Tidsskrift for Den Norske Legeforening (Vancouver style). Henvisningene nummereres i teksten i den rekkefølge de anvendes. Henvisninger som kun brukes i figurer eller tabeller, nummereres første gang de henvises til i teksten. Upublisert materiale skal ikke benyttes som referanse. Fysioterapeuten ønsker i utgangspunktet ikke fotnoter. 

Tallene plasseres i teksten, for eksempel (2) eller (13, 15-17, 22). De mest brukte henvisningene vises under. Referansene skal alltid inkludere DOI (digital object identifier) for kilder som har dette. DOI skal være en klikkbar URL, og plasseres til sist i referansen. Hvis du er usikker på hva DOI-koden til en referanse er, eller om en DOI-kode finnes, kan du gjøre et raskt søk etter tittel, forfatternavn osv. på http://search.crossref.org/

Artikler i tidsskrift:
Forfatters etternavn og initialer, artikkelens tittel, tidsskriftets navn, årstall, årgangsnummer, første og siste sidetall. Merk mellomromene. (Angi alle forfattere inntil tre, ved fire eller flere - angi de tre første og deretter et al.)
1. Salvesen KÅ, Mørkved S. Randomised controlled trial of pelvic floor muscle training during pregnancy. BMJ 2004; 329: 378-80. DOI: 10.1136/bmj.38163.724306.3A 

Hvis hver utgave har egne sidetall innenfor en årgang, settes utgavenummer i parentes bak årgangen: 2. Bahr R. Skapt for bevegelse. Fysioterapeuten 2001; 68(1): 11-5. 

Bok:
2. Jamtvedt G, Hagen KB, Bjørndal A. Kunnskapsbasert fysioterapi. Metoder og arbeidsmåter. 1. utgave. Oslo: Gyldendal akademisk, 2003.

Kapittel i bok:
3. Philips SJ, Whitsnant JP. Hypertension and stroke. I: Laragh JH, Brenner BM, red. Hypertension: pathophysiology, diagnosis, and management. 2. utgave. New York: Raven Press, 1995: 465-78.

Masteroppgave:
4. Moe-Nilssen R. Muskelspenninger hos arbeidstakere med plager i skulder-/nakkeområdet: en pasient-kontroll studie. Hovedfagsoppgave i fysioterapi. Bergen: Universitetet i Bergen, 1993.

Internettside: World Health Organization: www.who.int/en/.

Artikkel på internett i tillegg til forfatter, tittel, og nettadresse; angi også dato for avlesing av dokumentet. 

Vi ønsker maksimalt 30 referanser per artikkel. 

Powered by Labrador CMS