Røyking svekker senene

I avhandlingen «Apoptose ved rotatorcuff tendinopati» undersøkes skader i skulderens senemansjett (rotatorcuff) på cellenivå. Kandidaten Kirsten Lundgreen ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. den 4. april.

Fokus i studiene er rettet mot endringer av cellebildet avhengig av skadeomfang, påvirkning av muskulatur og effekten av røyking. Det avdekkes øket omfang av celledød (apoptose) og redusert senekvalitet allerede ved overfladiske skader, og i forsterket grad blant røykere. Skader av senemansjetten medfører redusert muskelkvalitet. Røyking medfører svekkelse av senevev med øket risiko for seneskade og svekket tilhelingsevne. Dette skriver UiO i en pressemelding.

Fibroblaster

Den vanligste årsaken til skuldersmerter er endringer i og omkring senemansjetten som omgir skulderleddet. Senevev består blant annet av kollagen og celler som i hovedsak er fibroblaster. Fibroblastene har en nøkkelposisjon i tilpasning av senens kvalitet til funksjonelle krav. Ved stor belastning og ved aldring kan fibroblastenes tilpasningsevne overskrides; senekvaliteten reduseres. Hvordan dette skjer, er ikke avklart. Omsetning av celler ved forskjellige former for celledød er naturlig i alle reparasjonsprosesser. Apoptose er en spesiell form for celledød som forekommer naturlig i alt vev. Øket omfang av apoptose er forbundet med tilstander som Alzheimer, artrose og seneskader.

Skadene forsterkes

44 skulderpasienter ble inkludert ved Oslo universitetssykehus Ullevål og Lovisenberg Diakonale Sykehus i perioden 2007-2012. Vevsprøver fra overfladiske og gjennomgående seneskader ble sammenlignet med hverandre, og med senevev fra skulderpasienter med frisk senemansjett. Røykere ble sammenlignet med ikke-røykere. Avhandlingen bekrefter at apoptose er en faktor ved skader på skulderens senemansjett og kan forsterkes av røyking.

Tid og sted for disputas: Kirsten Lundgreen - Ortopedi 4. apr. 2014 13:15, Rødt auditorium, Laboratoriebygget (Bygg 25), Ullevål sykehus, Kirkeveien 166

Bedømmelseskomité

1. opponent: Professor Andrew Carr, University of Oxford, Oxford, UK

2. opponent: Professor Bernhard Jost, Kantonsspital St.Gallen, St.Gallen, Sveits

3. medlem av bedømmelseskomiteen: Førsteamanuensis Hanne Solveig Dagfinrud, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Jens Ivar Brox, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Lars Engebretsen, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Powered by Labrador CMS