Mulig kobling mellom protein-nivå og smerter

Mennesker med ryggsmerter har tegn på betennelse i deler av hjernen, mener forskere.

Publisert

Mange mennesker sliter med smerter. Ifølge Folkehelseinstituttet rammes rundt 30 prosent av den voksne befolkningen av ulike typer kroniske smerter, og dette er den viktigste årsaken til langtidssykefravær.

Noen nyere undersøkelser har vist at det er mulig å finne forskjeller i hjernen til mennesker med smerter og friske folk.

Og nå kommer et nytt tilskudd til slik smerteforskning. En gruppe forskere fra Massachusetts General Hospital har skannet hjernene til ti ryggsmertepasienter og ni mennesker uten smerter.

Koblet til betennelse

Teamet har brukt en ny teknikk hvor de kan registrere nivåene av proteinet TSPO i hjernen. Det viste seg at smertepasientene hadde vesentlig høyere nivåer av proteinet i deler av hjernen som har å gjøre med nettopp smerte.

Tidligere undersøkelser har vist at dette proteinet er koblet til inflammasjon i noen av hjernens gliaceller. Over halvparten av cellene i hjernen er gliaceller, men de er mye mindre utforsket enn hjernens nerveceller, nevronene.

Forskning på dyr har koblet aktivering av disse cellene til smerter, men dette er første gang fenomenet er sett hos mennesker, skriver forskerne.

Det må gjøres flere og større undersøkelser før vi kan si noe sikkert om koblingen mellom smerte og proteinet TSPO.

Les mer på www.forskning.no

Referanse:

Marco L. Loggia m. fl., Evidence for brain glial activation in chronic pain patients, Brain, 15. januar 2015. Sammendrag. http://brain.oxfordjournals.org/content/early/2015/01/08/brain.awu377 

Powered by Labrador CMS