Leder

Fysioterapeut Jenny Toftner har tatt videreutdanning innen seksuell rådgivning. Møt henne i Fysioterapeuten nr. 2.
Fysioterapeut Jenny Toftner har tatt videreutdanning innen seksuell rådgivning. Møt henne i Fysioterapeuten nr. 2.

Om å bryte tabuer

Skal fysioterapeuter åpne for å snakke mer med pasienter om seksualliv? Hva betyr i så fall dette for pasientene? Les om dette - og mye mer - i Fysioterapeuten nr. 2.

Publisert

At det handler om kontekst, er det ingen tvil om. Dette understreker også Jenny Toftner. Hun er fysioterapeut. Hun har også tatt videreutdanning innen seksuell rådgivning. Og hun tar begge disse hattene på når hun møter sine pasienter. Toftner mener at kvinnehelseproblematikk og problematikk innen sex og samliv henger sammen. Derfor blir det for Toftner naturlig å ta opp pasienters seksualliv når hun møter pasienter med eksempelvis vaginisme, underlivssmerter og inkontinens.

Toftners pasienttilnærming er et godt eksempel på det å se hele mennesker. Holisme. Og hun understreker hvor vanskelig dette kan være. «Den litt diffuse, men berømte kliniske magefølelsen», sier hun. Det kan være nettopp denne følelsen som bestemmer de valgene man tar tidlig i et pasientforløp.

For kanskje er seksuallivet det egentlige problemet? I så fall må dette snakkes om. Du møter Jenny Toftner i denne utgaven av Fysioterapeuten.

Forsiden av Tidsskriftet Fysioterapeutens andre papirutgivelse i 2022.
Forsiden av Tidsskriftet Fysioterapeutens andre papirutgivelse i 2022.

Vi har også valgt å fokusere på driftstilskudd. Driftshjemler. Fordi vi lever i en tid der mange kommuner sliter med dårlig økonomi. En konsekvens i mange kommuner er at driftshjemler forsvinner. Antallet driftshjemler i Norge har nemlig blitt redusert i årene 2015-2020 med tre prosent. Dette høres kanskje ikke så mye ut, men i de kommunene som rammes, er konsekvensene merkbare. Den kommende tiden kan det fort skje at kampen for å beholde driftshjemler tilspisses ytterligere. Økt inflasjon fører gjerne til en mer presset kommuneøkonomi. Det er dette vi ser konturene av nå. Vi har i denne utgaven av Fysioterapeuten beskrevet flere av disse kampene. En frisklivssentral blir spart i en vestlandskommune, mens en Oslo-bydel reduserer fysioterapitilbudet. I Frogn kommune kjempet NFF og fysioterapeutene for å beholde to driftstilskudd. De vant. Mon tro hvor neste kamp utspiller seg. Det kan være i din kommune. Da gjelder det å samle troppene – fordi det virker!

På fagsidene kan du i denne utgaven lese mer om videokonsultasjoner i psykomotorisk fysioterapi. Kan dette være et verktøy for å gjøre psykomotorisk fysioterapi mer tilgjengelig for flere? Eller forsvinner poenget i takt med mangel på fysisk berøring? Katrine Øydvin og kolleger mener at videokonsultasjoner kan være et positivt bidrag inn i psykomotorisk fysioterapi – blant annet fordi det gir terapeutene flere behandlingsarenaer.

Hege Handeland og kollegaer har i en annen artikkel sett på hvorfor spedbarn blir henvist til fysioterapi. De fant at asymmetrier er den vanligste årsaken. Og foreldreveiledning det viktigste tiltaket. Dette forteller meg at fysioterapeuter ikke bare skal være fysioterapeuter. De må også være pedagoger. Er fysioterapeuter gode nok på dette?

Fysioterapeuten har byttet ansvarlig redaktør. Nå er det min vakt, og jeg gleder meg. Samtidig ser jeg utfordringene og ansvaret denne rollen innebærer. Redaktørbyttet skjedde samtidig som NFF opprettet en egen kommunikasjonsavdeling. Jeg mener denne opprettelsen var et smart grep av NFF. Fordi det er viktig for dere lesere å vite hva som er hva. Hvem som er hvem. Hvem som er avsender. I den forbindelse vil jeg minne dere alle på hvem Fysioterapeuten er – og hva vi skal levere.

Fysioterapeuten er et nyhets- og aktualitetsmagasin, samtidig som vi er et tellende vitenskapelig tidsskrift. En unik kombinasjon. NFF er eier. Vi redigeres etter Redaktør- og Vær Varsom-plakaten. Dette er viktig for oss som redaksjon, for NFF som demokratisk organisasjon og for dere som medlemmer av NFF og lesere av Fysioterapeuten. Fysioterapeuten har en formålsparagraf som er tuftet på at vi er en del av den frie pressen. I Norge – det mest demokratiske landet i verden. Det landet i verden der pressefriheten står sterkest. Dette kom ikke av seg selv. Dette må vi ta vare på – også i NFF. Jeg er stolt over å jobbe for et forbund og i en organisasjon som tar demokratiet på alvor.

Fysioterapeuten skal levere solid fagstoff. Samtidig skal vi speile virkeligheten innen fysioterapi. Du skal stole på det du leser i Fysioterapeuten. Du skal vite at våre saker er tuftet på solide redaksjonelle vurderinger.

Jeg gleder meg til fortsettelsen.

Powered by Labrador CMS