Skikket og egnet

Hvem passer best til å være lege, psykolog, sykepleier, tannlege – eller fysioterapeut?

Publisert

Krav om skikkethetsvurdering etter lov om universiteter og høyskoler, § 4-10, omfatter en lang liste med utdanninger innen helse og omsorg. Vurderinger av studentenes skikkethet praktiseres imidlertid svært ulikt – om det i det hele tatt gjøres. Det være seg tidlig, midtveis eller sent i et studium.

Hva med testing av egnethet før opptak? Spørsmålet har blitt aktuelt etter at Universitetet i Oslo opplyste at søkere til medisinstudiet snart kan bli testet for egnethet før opptak. Fysioterapiutdanningene har ingen planer om å gjøre det samme, ifølge kilder Fysioterapeuten har snakket med.

I dag er det bare karakterer og poengsum som avgjør hvem som kommer gjennom nåløyet på medisinstudiene i Norge. Dette vil Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo (UiO) få en slutt på, og fakultetet får støtte av universitetsledelsen.

– De beste legene er ikke nødvendigvis dem som har høyest poeng fra videregående skole. Vi er ganske alene i verden om å basere inntaket til medisinstudiet på skolekarakterer, sier Ingrid Os, professor og prodekan ved UiO til Dagens Medisin.

I en kronikk i legetidsskriftet argumenterer hun for at det er på tide å endre opptakskriteriene, blant annet fordi «det har gått inflasjon i gode karakterer fra videregående».

Her er det ingen enkle svar. En annen ting er om det finns metoder som er gode nok til å finne ut hvem som er egnet – før opptak. Det er utfordrende nok å vurdere skikkethet i løpet av studiet.

Prodekan Anne-Grethe Naustdal ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) har tidligere vært skikkethetsansvarlig, og har også forsket på temaet. Hun mener at testing av egnethet før opptak vil være svært arbeidskrevende, at gevinsten er usikker.

– Jeg tar heller til orde for god og aktiv skikkethetsvurdering tidlig i studiet, sier Naustdal, som også stiller spørsmål ved de pedagogiske metodene for å avdekke «egnethet».

– Hvordan skal vi sikre at det blir god nok kvalitet og at ikke noen blir utelukket på feil grunnlag? Jeg er redd det blir for tilfeldig, sier Naustdal.

At det vil være vanskelig å utvikle gode og rettferdige systemer for vurdering av egnethet før opptak er åpenbart. Medisinsk fakultet ved UiO fortjener uansett applaus for å sette problemstillingen på dagsorden.

Og hva med fysioterapiutdanningene? Det er i alle fall grunn til å stille samme spørsmål; om alle de skoleflinke fysioterapistudentene er de som er best egnet til å forholde seg til den store variasjonen av pasienter og utfordringer de til vil møte i sin praksis.

Som et minimum må skikkethetsvurderingen tas på alvor, så tidlig som mulig i studieforløpet.

Av Dagrun Lindvåg, redaktør

Powered by Labrador CMS