Helsedirektoratet med ti forslag til bedre helse

Blant de ti forslagene som Helsedirektoratet mener skal gi bedre helse er gratis frukt og grønt samt frokost i skolen, overvektsbehandling i primærhelsetjenesten, økt hverdagsaktivitet og tiltakspakke for psykisk helse.

Publisert Sist oppdatert

- Sykdomsbyrden er et samfunnsansvar og vi må legge til rette for et samfunn som gjør gode valg enkle, som er helsefremmende og forebyggende i sin oppbygning, men som også gir god, koordinert og riktig hjelp når vi blir syke, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.

Dette er tiltakene:

-Tiltakspakke for at flere voksne slutter å røyke

-Økt alkoholpris gjennom alkoholskatt

-Sunn skatteveksling og skolemåltid

-Økt hverdagsaktivitet gjennom sykling og gåing

-Overvektsbehandling i primærhelsetjenesten

-Tiltakspakke for psykisk helse

-Aktivitet og deltakelse i arbeidslivet

-Screening tarmkreft

-Persontilpasset forebygging gjennom digitale verktøy

-Redusere antibiotikabruk for å minske antibiotikaresistens

Risikofaktorer

Tiltakene over er delt inn etter risikofaktorer (tobakk, alkohol, kosthold, fysisk aktivitet/luftforurensing og overvekt), sykdomsgrupper (psykiske lidelser, muskel- og skjelettlidelser og kreft) og overgripende tiltak (persontilpasset forebygging gjennom digital satsing og tiltak for å redusere antibiotikaresistens.

Det er Helse- og omsorgsdepartementet som har gitt oppdraget, og de har samtidig bedt Helsedirektoratet og Folkehelseinstiuttet om hver for seg å komme med de ti viktigste tiltakene for å nå WHO-målene.

Kilde: Dagens Medisin.

Powered by Labrador CMS