Effektiv trening ved spondyloartrose

Trening reduserer risikoen for tilhørende sykdommer hos spondyloartritt-pasienter, ifølge ny doktorgrad.

Publisert

Pasienter med revmatisk inflammatorisk ryggsykdom (spondyloartritt) bør anbefales å trene kondisjon- og styrketrening for å forebygge komorbiditet. Også pasienter som er i en aktiv fase av sykdommen kan trene høyintensivt uten at det øker sykdomsaktiviteten. Dette er noen av hovedfunnene i doktorgradsavhandlingen til fysioterapeut og forsker Silje Halvorsen Sveaas, skriver Universitetet i Oslo i en pressemelding.

Individuelle anbefalinger

Fysioterapi med veiledet trening er en viktig del av behandlingen for pasienter med spondyloartritt. Tradisjonelt har det vært fokus på bevegelighetstrening, og man har vært bekymret for at høyintensiv trening vil kunne øke sykdomsaktiviteten. I dag er det dokumentert at pasienter med inflammatorisk, revmatisk sykdom har en høy risiko for hjerte- og karsykdom, og dette bør tas inn i vurderingen når man gir treningsanbefalinger til disse pasientene.

Redusert kondisjon

I sin avhandling «Physical fitness, disease activity and cardiovascular health» har Silje Halvorsen Sveaas og medarbeidere undersøkt fysisk form og risikofaktorer for hjerte- og karsykdom hos 150 pasienter med spondyloartritt, og 130 kontrollpersoner. De fant at pasientene i gjennomsnitt hadde redusert kondisjon sammenlignet med kontrollpersonene, og at de som hadde god kondisjon hadde mindre risiko for hjerte- og karsykdom og lavere nivå av betennelse. For kontrollpersonene var god kondisjon assosiert med lavt blodtrykk og høyere nivåer av det gode kolesterolet, men slik sammenheng fant man ikke hos spondyloartritt-pasientene.

Dette tyder på at andre faktorer, som f. eks sykdommen i seg selv og/eller medisineringen av denne har større betydning for blodtrykk og kolesterol hos denne pasientgruppen. En randomisert, kontrollert pilotstudie viste at pasienter som trente kondisjon- og styrketrening i 12 uker hadde positive effekter på sykdomsaktivitet, fysisk funksjon og hjerte- og kar risikofaktorer som arteriell stivhet, kondisjon og fettprosent. Funnene er basert på studier som er gjennomført på Diakonhjemmet Sykehus.

Disputas finner sted 2. des. 2014 ved Diakonhjemmet sykehus, Oslo.

Powered by Labrador CMS