Valg i alle kanaler

Kommunevalgkampen startet for alvor rett før dette nummeret av Fysioterapeuten ble sendt i trykken - med partilederdebatt i Arendal. Så langt har blant annet bompengeprotester og sentralisering tatt mye plass.

Publisert Sist oppdatert

Som et tidsskrift for fysioterapeuter håper vi selvsagt at velferd og helsetjenester kommer høyere opp på dagsorden etter hvert.

Men det er også tid for en smule valgkamp i Fysioterapeuten. Det skjer fordi Valgkomiteen i NFF for første gang har offentliggjort navnene på alle kandidater til forbundsledervalget, og ikke bare den ene de innstiller.

Sittende forbundsleder Fred Hatlebrekke stiller til valg for en tredje periode. De andre kandidatene er Merete Tønder, leder i Faggruppen for psykomotorisk fysioterapi, og Gerty Lund, som tidligere har vært leder i Avdeling Akershus og medlem i NFFs sentralstyre.

Innstillingen fra Valgkomiteen kommer i begynnelsen av september, og valget skjer på Hovedlandsmøtet i november. Det blir spennende å se om noen tør å utfordre Valgkomiteens syn på hvem som er best egnet til å lede NFF de neste årene.

Valgkomiteens åpenhet kom sikkert overraskende på mange. Men dette er en modig og helt riktig beslutning! Samtidig er det grunn til å spørre om ikke en så stor endring av valgprosessen burde ha vært diskutert mer åpent i forkant.

Og regionene følger etter, i alle fall der det er flere kandidater. Det gjelder i skrivende stund bare Region Nord, der Robert Grønbech utfordrer regionleder Hans-Leo Dagsvik. Regionledervalgene skjer elektronisk i midten av september.

Hvilke signaler er det lederkandidatene kommer med, og hva vil de prioritere hvis de bli valgt? Les intervjuene på side 5-11 om du vil vite mer. Her skal vi bare peke på noen temaer som gjelder NFF som organisasjon.

Problematikken «sentralt – lokalt» dukker opp også her. I NFF-sammenheng; sekretariatet i Oslo, de fem regionene og medlemmene utover det ganske land. Et annet stort tema er utredningen av fag- og interessegruppenes rolle og posisjon, FIG-prosjektet.

Merete Tønder er veldig klar på at hun vil sentralisere mer. Hun vil styrke Seksjon for fag- og helsepolitikk i sekretariatet og faggruppenes posisjon. Faggruppelederen stiller spørsmål ved ressursfordelingen i NFF og mener at maktbalansen i organisasjonen ikke henger på greip.

Forbundsleder Fred Hatlebrekke understreker at FIG-prosjektet er en av de viktigste interne sakene framover, men nøyer seg med å vise til at regionmodellen skal evalueres. Det gjør også Gerty Lund, som lurer på om NFF er blitt fjernere for medlemmene enn da man hadde fylkesavdelinger.

Mange spørsmål – helt sikkert flere svar. Om balansen etter hvert blir bedre gjenstår å se.

Godt valg!

Powered by Labrador CMS