Inger Holm

Uenig i innvendingene mot AktivA for skulder

Prosjektlederne bak AktivA avviser skepsisen mot å bruke modellen ved subacromialt smertesyndrom. De mener det kan bli et bra tilbud når det bygges opp i samarbeid med fysioterapeuter og andre med erfaring fra skulderfeltet.

Publisert Sist oppdatert

Aktiv med Artrose-modellen er foreslått brukt på skulderpasienter. Nylig var forskerne Yngve Røe og Niels Gunnar Juel ute og kom med flere innvendinger.

-Flere ortopeder har ytret ønske om et slikt konsept for skulder, sier prosjektleder for AktivA Inger Holm.

Hun understreker at de er på idestadiet, men sier at en viktig side ved AktivA-modellen er kvalitetsregisteret, som vil kunne monitorere kvalitet og som foreløpig er det eneste av sitt slag i primærhelsetjenesten.

-Forslaget om AktivA for skulder er tenkt rettet mot pasienter med langvarige plager på grunn av subacromialt smertesyndrom. En oversiktsartikkel fra BMJ konkluderer med sterke anbefalinger mot kirurgi på denne pasientgruppen. En ekspertgruppe oppnevnt av Helse Sør-Øst anbefaler også at akromionreseksjon ikke lenger skal benyttes rutinemessig. Et pasientforløp som inkluderer hovedelementene i AktivA-modellen vil derfor kunne prøves ut - fysioterapi vil fremover være et enda viktigere behandlingsalternativ for disse pasientene, sier Holm.

-Forankret ved UiO og OUS

Hun er ikke enig med Røe der han omtaler AktivA som et privat opplegg, stiller spørsmål ved kvaliteten og at han påpeker at universitetene er underlagt grundig kvalitetssikring.

-AktivA er på ingen måte et «privat opplegg». AktivA er forankret ved Medisinsk fakultet ved Universitetet i Oslo og Ortopedisk klinikk på Oslo universitetssykehus. Det er derfor underlagt nettopp de kvalitetskravene Røe nevner. AktivA er dessuten godkjent og har konsesjon fra Datatilsynet, sier prosjektlederen.

Mer enn øvelser

I intervjuet med Fysioterapeuten sier Juel at «han er skeptisk til det han oppfatter som «spissfindigheter», for eksempel at AktivA formidler at øvelsene i deres program er spesielle og gir bedre behandlingseffekt enn andre treningsprogram». Holm sier at AktivA på ingen måte hevder at deres opplegg er spesielt, men et verktøy fysioterapeutene kan implementere og bruke i daglig klinisk praksis.

- Fysioterapeutene har tilgang til en øvelsesbank, hvor progresjon i treningen er spesielt vektlagt, og de tilpasser selvsagt øvelsesutvalg og trening til de enkelte pasientene. Vi må også huske på at AktivA er mye mer enn bare øvelser. Det inkluderer lærings- og mestringsprogram gjennom pasientskole. Det tar også høyde for alle deler av førstelinjebehandling, som også kan inkludere livsstilsendringer og viktige aspekter ved kroniske smerter. Og igjen, ikke minst et kvalitetsregister, sier hun.

Powered by Labrador CMS