May Arna Risberg og Tom Arild Torstensen fortsatte diskusjonen i podcast-studio.

Artroseforskning: Fortsatte debatten i podcast-studio

Fysio- og manuellterapeut Tom Arild Torstensen kritiserte AktivA-modellen, og fikk svar på tiltale fra fysioterapeutene og professorene May Arna Risberg og Inger Holm. Nå har Torstensen og Risberg utvekslet meninger i en ny episode av podcasten Vondt.

Publisert Sist oppdatert

Dette er Vondt - en podcast om muskel- og skjelettplager

Podcasten søker å samle alle faggrupper og profesjoner som jobber med muskel- og skjelettplager. De vil skape gode samtaler og diskusjoner rundt ulike tema som daglig berører klinisk praksis, også med hjelp av gjester med særlig kompetanse på ulike fagområder. 

Kilde: Apple Podcasts - Vondt

Det var i desember i fjor at fysioterapeuten.no publiserte et debattinnlegg skrevet av Torstensen, der han kritiserte kunnskapsgrunnlaget bak den etter hvert mye omtalte AktivA-modellen.

Professorene May Arna Risberg og Inger Holm svarte på innlegget, og skrev blant annet at man har bunnsolid kunnskap om at fysisk aktivitet og trening er virkningsfulle tiltak for kne- og hofteartrose.

Etter at de to debattinnleggene ble publisert i Fysioterapeuten, inviterte Vondt-redaksjonen Torstensen og Risberg til debatt. Bak podcasten står fysioterapeutene Stian Christophersen og Jørgen Jevne.

Debatten fortsatte der den skriftlige meningsutvekslingen slapp i Fysioterapeuten. Spørsmålet som avsluttet Torstensens debattinnlegg ble gjentatt innledningsvis, og dannet bakteppet for episoden:

«Før man fortsetter å implementere behandlingsmodellen AktivA i Norge, burde man ta en pust i bakken, se over hele metoden, og diskutere hvorfor keiseren er naken og ingen vil snakke om det». Og: «Er «AktivA» en effektiv behandling for kne- og hofteartrose?»

En implementeringsmodell

– AktivA er ikke en behandling. AktivA er en implementeringsmodell – en dynamisk modell. Dette er langt fra ett behandlingstiltak, svarer May Arna Risberg innledningsvis.

Hun mener det er et viktig spørsmål hvordan pasientene skal bli mer selvgående etter møtet med fysioterapeut, og påpeker at AktivA også inkluderer et kvalitetsregister.

– Dette inkluderer pasientrapporterte utfallsmål og indikatorer. I registeret finner man over 10.000 pasienter. Over 1.700 fysioterapeuter har tatt kurset. Man søker i modellen for å følge kunnskapsgrunnlaget på feltet, og justerer modellen etter hvert som kunnskapsgrunnlaget skulle endre seg. AktivA-modellen fokuserer blant annet på livsstilsutfordringer, fysisk aktivitet og trening, smerter, myter og artroseskole, sier Risberg.

– Litt «mørkeredd»

Torstensen sier han blir «litt mørkeredd» når han hører Risberg snakke, og viser blant annet til en epost fra en kollega som bruker sterke ord, og mener det grenser til korrupsjon når mange leger henviser artrosepasienter til AktivA. Noe Risberg raskt dementerer.

Torstensen trekker også frem flere studier innen artroseforskning, og fremholder at forskningen i det store og hele er av for lav kvalitet til å kunne anbefale AktivA til pasienter med kne- og hofteartrose. Han hevder at de randomiserte studiene som er utført på tematikken ikke viser tilstrekkelig effekt sammenlignet med placebo for å anbefale AktivA fremfor andre tiltak.

– Resultatene er ikke noe å henge i julegrana, sier Torstensen.

– Plukker ikke fra en hylle slik du gjør

– Jeg plukker ikke forskningsartikler fra en hylle, slik du gjør, parerer Risberg.

Før hun fortsetter:

– Nå i 2023 kom det en kunnskapsoppsummering som inkluderte 152 studier basert på over 18.000 pasienter. I tillegg kom det to andre store kunnskapsoppsummeringer som går i samme retning. Fysisk aktivitet og trening har effekt. Det betyr ikke at det hjelper for alle, sier Risberg i podcasten.

– Målet må være at pasientene blir mer selvgående, og at fysioterapeutene kan gå fra å være behandlere til å bli støttespillere, sier Risberg.

Kritiserer også kunnskapsoppsummeringer

Torstensen fortsetter debatten med å kritisere systematiske oversikter, inkludert meta-analyser, som metoder. Han mener blant annet at mange av enkeltstudiene som puttes inn i systematiske oversikter kan inneholde såpass få deltakere at det gir dem som leser oppsummeringene kunnskap basert på for svakt grunnlag.

– Vi må starte all ny forskning med å se hva vi skal bygge kunnskapen videre fra. Derfor må vi starte med kunnskapsoppsummeringer. Vi kan ikke bygge kunnskapsgrunnlaget på enkeltstudier, svarer Risberg.

Og gjentar at AktivA er en dynamisk implementeringsmodell med et kvalitetsregister.

Hele episoden kan du lytte til her.

 

For ordens skyld: Podcasten «Vondt» er ikke et Fysioterapeuten-produkt.

 

 

Powered by Labrador CMS