Foto: Bjørn Stuedal

Eldrereform fra regjeringen

For å sikre kvalitet i tjenestene til eldre starter Solberg-regjeringen nytt reformarbeid.

Publisert

Målet med reformen, som har fått navnet Leve hele livet, er at alle eldre skal få bedre hjelp og støtte til å mestre livet. Mat, aktivitet og felleskap, helsehjelp og sammenheng i tjenestene vil være sentrale elementer, ifølge regjeringen.no.

Kvalitetsforskjeller

Tilsyn har vist at det er store kvalitetsforskjeller i tjenestene mellom kommuner og innad i kommuner. Nå ønsker regjeringen å sikre at eldre får dekket sine grunnleggende behov, og at de opplever mestring i livet, uavhengig av hvor de bor.

- Jeg har besøkt mange kommuner for å lære. Mange steder er tjenestene gode og eldre og pårørende fornøyde. Men for mange steder opplever eldre og pårørende at siste del av livet blir tungt og utrygt på grunn av mangelfulle tjenester. Vi må finne ut hvilke verktøy som gir de beste tjenestene, og sørge for at de blir tatt i bruk alle steder, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) i en pressemelding. 

Nytenking

I arbeidet med reformen vil det bli arrangert dialogmøter rundt om i landet i løpet av 2017.

«Eldre og pårørende, ansatte og ledere i kommunene, frivillige, fagfolk og forskere vil bli invitert. Reformen og dialogmøtene skal omhandle mat, aktivitet og fellesskap, helsehjelp og sammenheng i tjenestene. Målet er å få innspill om hva som er de beste løsningene, og hvordan de kan gjennomføres nasjonalt», opplyser regjeringen.

Nødvendigheten av nytenking i arbeidet blir understreket av finansminister Siv Jensen (Frp).

- Det er på tide å tenke nytt. Vi greier ikke å viske ut forskjellene i tjenestene til eldre på et skrivebord i et departement. Vi må snakke med dem som har skoene på. Det er ute i kommunene forskjellene oppstår. Det er der de gode løsningene finnes også, sier Jensen.

Regjeringen tar sikte på å legge frem reformen i form av en stortingsmelding neste vår og innføre den fra 2019.

Powered by Labrador CMS