En ny handlingsplan som kommer våren 2019 skal få enda flere i fysisk aktivitet.

Lager ny handlingsplan for å få folk i aktivitet

Tre millioner mennesker i Norge er for lite fysisk aktive. En ny ti års handlingsplan skal fortsatt ha som mål at 10 prosent færre sitter for mye i sofaen.

Publisert

Ikke alle innser at de beveger seg for lite. Fra norske kartleggingsundersøkelser vet man at når folk blir bedt om å rapportere selv hvor mye fysisk aktivitet de gjør, vil bare en tredel oppgi at de ikke er nok aktive. Går de med aktivitetsmåler, viser den derimot at to tredeler sitter for mye stille.

Nå jobbes det med en ny handlingsplan for fysisk aktivitet som skal legges fram våren 2019. Målet er at alle kan være fysisk aktive som en del av sin hverdag, skriver Folkehelseinstituttet.

Forebygger sykdom

– Fysisk aktivitet er en av de viktigste faktorene for å forebygge sykdom og for tidlig død av ikke-smittsomme sykdommer.  Å kartlegge befolkningens fysiske aktivitet, og hvordan den endres over tid, er viktig for å planlegge målrettet helseinnsats på befolkningsnivå, sier Ulf Ekelund, forsker ved Folkehelseinstituttet og professor ved Norges idrettshøgskole.

Aktivitetsmålene fra myndighetene er at barn og unge bør ha minimum 60 minutter fysisk aktivitet hver dag. Voksne bør være fysisk aktive i minst 150 minutter med moderat intensitet per uke eller minst 75 minutter med høy intensitet per uke.

Mange blir hørt

En lang rekke parter skal inne i arbeidet med handlingsplanen. Det er organisasjoner og folk fra barnehage, skole, arbeidsplass, eldreomsorg, transport, nærmiljø og fritid.

Det tidligere satte målet om ti prosent reduksjon i fysisk inaktivitet innen 2025 skal videreføres. Men det vil etter hvert være aktuelt å heve målet til 15 prosent mindre fysisk inaktivitet innen 2030.

Har sett på kunnskapsgrunnlaget

Folkehelseinstituttet har sett på kunnskapsgrunnlaget sammen med Norges idrettshøyskole, Helseundersøkelsene i Nord Trøndelag (HUNT), Tromsøundersøkelsen og Helsedirektoratet. Det gjelder blant annet aktivitetsnivå og hvor mye vi sitter stille, målgrupper for prioritert innsats og effektive tiltak for å fremme fysisk aktivitet. Se kunnskapsgrunnlaget i venstremargen HER.

Powered by Labrador CMS