(Illustrasjonsbilde)
(Illustrasjonsbilde)

Satte inn fysioterapeut på akuttmottaket

Fysioterapeut på akuttmottaket avlastet legene, pasientene ble bedre tatt hånd om og utskrivningene ble tryggere, ifølge erfaringer fra et svensk sykehus.

Publisert

Skånes universitetssykehus (SUS) i Sverige ville teste hvordan det fungerte å ha fysioterapeut på akuttmottaket. Fysioterapeut Maja Cronert og en ergoterapeut kombinerte vurderingene på akuttmottaket med jobbing på en avdeling på sykehuset.

– Med vår kompetanse og helhetssyn har vi bidratt med å ta anamnese og vurdere pasientenes funksjons- og aktivitetsevne, og det har fungert som en beslutningsstøtte for legene når de skal avgjøre om pasienten kan sendes hjem eller må legges inn, forteller Cronert til fysioterapi.se.

Mest eldre

Prosjektet startet i 2016, og etter 18 måneder gjorde de opp status. Medianalderen på de 300 første pasientene som de vurderte i denne perioden, var 82 år.

– Det er mest skjøre eldre vi har møtt. Hver tredje pasient vi vurderte, kom til akuttmottaket etter fall i hjemmet, sier Maja Cronert.

Nesten hver femte pasient som kommer inn på akuttmottaket i Skåne, er eldre med sammensatte lidelser og særskilte behov.

Tryggere avgjørelser

Forskere intervjuet leger og sykepleiere om hva de syntes om ordningen med fysioterapeut og ergoterapeut på akuttmottaket. Flere sa at de følte at det sparte tid, at de følte seg tryggere på avgjørelsene som ble tatt og at pasientsikkerheten ble bedret ved at faktorer rundt rehabilitering hadde vært med i vurderingen.

De sa også at de satte pris på fysioterapeutens kunnskaper om kommunens ansvar og kontakten hennes med kolleger i kommunen, noe som gjorde ting enklere ved utskrivningen.

Nå har sykehuset bestemt at de skal ha fysioterapeut på akuttmottaket på heltid fra mandag til fredag.

Powered by Labrador CMS