Prab Jhooti.

Ny spesialist i allmenn fysioterapi

Prab Jhooti ville bli spesialist i allmenn fysioterapi fordi han har stor variasjon av diagnoser blant sine pasienter. Jhooti er én av i alt sju spesialister som nylig ble godkjent av Norsk Fysioterapeutforbund.

Publisert

Slik blir du spesialist

  • For å bli spesialist, må du ha en fysioterapifaglig eller helsefaglig masterutdanning. I tillegg trenger du to årsverk i minimum 50 prosent stilling i spesialistfeltet tatt etter at du har fått autorisasjon.
  • Du må også ha ett eller to årsverk i veiledet praksis innen spesialistfeltet. Veileder skal primært være spesialist innen samme område. Det er du selv som må dokumentere at du har nådd kompetansemålene for spesialiteten.
  • Du må gjennomføre nettkurs i veiledning, samt at du skal hospitere på et annet tjenestenivå enn der du jobber.
  • Det er forbundsstyret i Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) som til syvende og sist godkjenner søknadene om spesialistgodkjenninger.

Til daglig jobber 32-åringen ved Gulskogen Fysioterapi og Akupunktur DA i Drammen.

- Primærinteressene mine er hjerte- og lungefysioterapi, men jeg føler at hverdagen innebærer mer enn disse diagnosene. Derfor valgte jeg å bli spesialist i allmenn fysioterapi, forteller Jhooti.

Han mener allmenn fysioterapi innebærer å jobbe med alle typer diagnoser. Gjennom spesialistutdanningen ønsket han å øke fagkompetansen innenfor et så bredt felt.

- Takst A2k som tilleggskompetanse gir også en økonomisk fordel. Jeg mener derfor det er en win-win-situasjon for enhver fysioterapeut å bli spesialist, også når du vurderer det i forhold til hva du må gjøre for å bli spesialist, sier Jhooti.

Han synes prosessen frem til godkjenning har vært krevende, men lærerik. Nettkurs, veiledningsmøter, presentasjoner, hospitering og oppgaveskriving har motivert ham til å bli en bedre fysioterapeut.

-Det er en risiko å ende opp i en boble, når man jobber med de «samme» diagnosene hver dag. Spesialistløpet ga meg det jeg trengte for å forhindre at jeg ble en «10 repetisjoner x 3 serier» terapeut, sier Jhooti.

Han synes utdanningen har vært oversiktlig og er glad for at valgmulighetene er store.

- Jeg har likt veiledningsdelen med nettkursene til Norsk Fysioterapeutforbund spesielt godt. Det å sette fokus på «Hva er veiledning», og at vi ikke skal gi råd, men stimulere til egne konklusjoner har vært noe av det artigste jeg har vært med på, sier Jhooti.

I tillegg opplevde han at kunnskap fra masterstudiet i stor grad ble gjenbrukt, samt at mye fagkunnskap han var redd hadde gått i glemmeboken kom tilbake.

-Spesialistforløpet har først og fremst økt min fagkompetanse og bekreftet at det jeg har lært og brukt i praksis de siste årene har vært riktig. Det har økt selvtilliten som fysioterapeut, sier Jhooti.

Han forteller at han opplevde spesialistløpet som oversiktlig, at det var mye nyttig informasjon på NFFs nettsider.

-I tillegg har rådgivere fra NFF vært til stor hjelp når det har vært spørsmål knyttet til kontraktskriving og annen praktisk informasjon under Covid-19, sier Jhooti.

Les også

Christensen - én av sju nye spesialister

Gjellesvik – ny spesialist i nevrologisk fysioterapi

Powered by Labrador CMS