Kartlegger normalatonomi hos friske barn for å avdekke sykdom hos andre

Ved UiT - Norges arktiske universitet, ønsker man å få et bedre bilde på normalanatomien hos barn – for lettere å kunne påvise sykdom og avvik.

Publisert Sist oppdatert

– Vi ønsker å kartlegge normalanatomien til friske barn og finne ut hvordan de ser ut. Hvis vi ikke vet hva som er normalt, hvordan kan vi vite hva som er unormalt? Dette sier Pia Zadig, doktorgradsstipendiat ved UiT – Norges arktiske universitet til uit.no.

Fare for feilbehandling

Det er nemlig en fare for overdiagnostisering og feilbehandling når MR-bilder brukes for å avdekke sykdom. Teknologien blir stadig bedre og mer avansert, men fordi det hittil ikke har eksistert gode nok data over hvordan skjelettet til friske barn ser ut, er faren for feiltolking stor.

– Det vi kaller «MR hel kropp» er en screeningsmetode som er tatt i bruk uten at man faktisk vet hva som er normalt, sier overlege Derk Avenarius ved Universitetssykehuset Nord-Norge til uit.no.

På et MR-bilde viser en forandring seg som en lysende flekk. Men at det lyser trenger ikke å bety at noe er galt.

Forandringer behandles

– Ofte vil forandringer i skjelettet hos syke barn bli tolket som en del av sykdomsbildet og bli behandlet, uten at det kanskje er nødvendig. For eksempel vil en lysende flekk kunne bli tolket som kreftspredning dersom man vet at barnet har kreft i en annen del av kroppen, sier Zadig til uit.no.

Oppsiktsvekkende funn

Så langt har 110 barn og unge i alderen 6–18 år deltatt i multisenterstudien. Initiativet kommer fra Universitetssykehuset i Oslo, Rikshospitalet og er et samarbeid med Universitetssykehuset Nord-Norge og UiT Norges arktiske universitet. Målet er å skanne hele kroppen til 160 friske barn.

Studien har allerede gitt oppsiktsvekkende funn. Av barna som har blitt skannet hittil har 80 prosent hatt lysende flekker i skjelettet som karakteriseres som normale. Flekkene kunne blitt tolket som sykdom under andre omstendigheter. Forskningsprosjektet og de foreløpige resultatene ble presentert av Zadig på en barneradiologisk kongress i Helsinki i mai. Presentasjonen og prosjektet fikk mye oppmerksomhet, og dessuten tildelt en kvalitetspris.

Les mer på uit.no.

Powered by Labrador CMS