Anders Aasheim.

Bare én turnuskandidat på venteliste

Bare én av årets 330 kandidater mangler turnusplass til høsten, viser tall fra Statsforvalteren.

Publisert Sist oppdatert

- Vi er faktisk litt overrasket over at bortimot alle har fått plass. Èn på venteliste er lite, sier seniorrådgiver Anders Aasheim hos Statsforvalteren i Troms og Finnmark.

Det er de som har ansvaret for ventelistene, en venteliste som opprettes selv om bare én ikke har fått plass.

- Hvorvidt vedkommende får plass eller ikke, avhenger av om alle som får tilbud tar plassen. Enkelte kan falle i fra fordi de ikke består eksamen eller fordi de har andre planer. Da blir plassen automatisk ledig, sier Aasheim

330 tredjeårs studenter skal i turnus

De i alt 330 turnuskandidatene som til høsten spres til sykehus og kommuner i hele landet. Alle skal jobbe seks måneder i spesialisthelsetjenesten og seks måneder i kommunal helsetjeneste.

I løpet av høsten 2020 og vinteren, har Statsforvalteren i Oslo Viken, Vestlandet og Troms og Finnmark jobbet med å få oversikt over hvor mange som vil ta imot turnuskandidater.

Tredje års studentene trekker en rekkefølge og etter at Statsforvalterne har gjort listen over turnusplasser klar, starter kandidatene å velge.

-Det er alltid en balanse mellom antall kandidater og antallet plasser. Siden 2013 har vi hatt ventelister fire ganger. I år er det altså bare én på listen, sier Aasheim.

Det er Statsforvalteren i Troms og Finnmark som administrerer den formelle ventelisten og fordeler eventuelle ledige turnusplasser.

Kan være utfordrende å få nok plasser

Aasheim opplyser at det enkelte år er vanskeligere enn andre å få turnusplasser. Det er spesielt utfordrende å få private opptreningsinstitusjoner til å motta turnuskandidater.

Aasheim ser ikke at covid-19 har gitt negative ringvirkninger for antallet som ønsker turnuskandidater.

-Pandemien fikk ikke store konsekvenser for turnusløpet høsten 2020 og våren 2021. Noen få kandidater måtte gjennomføre rest-tjeneste som følge av økt fravær, fordi noen tjenestesteder stengte ned, men de gjennomførte og kan da søke om autorisasjon, sier Aasheim.

Lønnen til turnuskandidater er tariffbestemt og ligger på 90 prosent av minstelønn for fysioterapeuter.

I hvor stor grad en turnusplass gir fast jobb, er usikkert.

-Det har vi ikke kunnskap om, men hos Statsforvalteren i Troms og Finnmark har vi inntrykk av at turnusstedene fungerer godt og at veiledningen er bra, sier Aasheim.

Powered by Labrador CMS