Illustrasjonsfoto: colorbox.com

Trening på reseptblokken

Tilpasset fysisk trening er ifølge en dansk studie god medisin for et bredt spekter av sykdommer, også de som ikke direkte rammer bevegelsesapparatet. Nå arbeides det med nye nasjonale retningslinjer.

Publisert

30 000 dansker har lastet ned en treningsapp med øvelser, og dette skal danne grunnlag for nye behandlingsretningslinjer, ifølge Videnskab.dk. Utviklingsarbeidet skjer i kjølvannet av en dansk litteraturstudie, som konkluderer med at tilpasset fysisk trening er god medisin for pasienter med blant annet diabetes, hjerteproblemer, depresjon og lungesykdommer.

Utvikler retningslinjer

Center for Aktiv Sundhed på det danske Rigshospitalet samarbeider med tre danske kommuner om å utvikle og prøve ut ulike treningsmetoder. Så langt har 30 000 dansker lastet ned en treningsapp med øvelser, og målsettingen er å arbeide seg frem til en øvelseskatalog med retningslinjer som skal benyttes på nasjonalt nivå i Danmark.

Tilpasset trening

Studien er gjennomført av professor Bente Klarlund Pedersen og nå avdøde professor Bengt Saltin, og den er publisert i Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports.

- Det er stor forskjell på hva slags trening som skal til. Det avhenger av den enkelte sykdom. Noen sykdommer behandles best ved kondisjonstrening, andre med styrketrening og andre igjen med en kombinasjon av de to, sier Bente Klarlund Pedersen, leder av TrygFondens Center for Aktiv Sundhed på Rigshospitalet i København.

Oversiktsartikkelen tar for seg i alt 26 sykdommer hvor pasientene kan ha positiv effekt av fysisk trening. Listen omfatter sykdommer som angst, demens og benskjørhet, og det slås fast at kreftpasienter som trener aktivt før og etter kreftforløpet har mindre risiko for tilbakefall av kreftsykdommen.

Powered by Labrador CMS