Forbundsleder Gerty Lund mener departementet bør konsekvensutrede innføring av takst for ultralyddiagnostikk.

Departementet har innført takst for ultralyddiagnostikk

I forbindelse med årets oppgjør, har Helse- og omsorgsdepartementet innført egen takst for ultralyddiagnostikk for fysioterapeuter. Gerty Lund mener det burde vært konsekvensutredet.

Publisert Sist oppdatert

Taksten er satt til 200 kroner, og totalbeløpet er av departementet beregnet til å utgjøre tre millioner kroner i refusjon årlig. Taksten var ikke foreslått som en del av oppgjøret da partene møttes til forhandlinger tidligere i høst.

- Som signalisert før forhandlingene inviterte vi til små endringer i takstene på grunn av den spesielle situasjonen ved årets forhandlinger. Ny takst for ultralyddiagnostikk må sees i sammenheng med endringer i kapittel III i pasientbetaling, skriver statssekretær Anne Grethe Erlandsen (H) i Helse- og omsorgsdepartementet i en epost til Fysioterapeuten.

Det var for kostbart for pasienter

Hun viser til at departementet har fått tilbakemeldinger om at pasienter i noen tilfeller har måttet betale ekstra for metoder som krever særskilt kompetanse og kostbart utstyr, som for eksempel ultralyddiagnostikk.

- Det er bakgrunnen for at vi endret stønadsforskriften og tydeliggjorde at regelverket ikke åpner for tilleggsbetaling for slike behandlingsformer. Alle organisasjonene støttet en regulering av ultralyddiagnostikk under høringen av forslaget, påpeker Erlandsen.

Hun mener ikke innføring av takster for ultralyddiagnostikk gir signaler om at staten ønsker å nedprioritere enkelte grupper fremfor andre.

- Avtalefysioterapeuter skal ikke prioritere pasientgrupper ut fra takstsystemet. De skal gjøre en konkret vurdering av pasientens behov og av haste- og alvorlighetsgraden. Det er viktig med gode og grundige undersøkelser. Dette blir enda viktigere ved innføringen av direkte tilgang til fysioterapi. Diagnostisk ultralyd skal være et supplement til en klinisk undersøkelse og bruk av taksten forutsetter at taksten kombineres med undersøkelsestakst, sier Erlandsen.

På spørsmålet om den nye taksten innføres fordi staten vil at fysioterapeuter skal avlaste legene i kommunene, svarer hun følgende:

- Vårt inntrykk er at det er få leger i den kommunale helse- og omsorgstjenesten som driver denne undersøkelsesmetoden på muskel- og skjelettplager. Undersøkelsesmetoden kan imidlertid bidra til å redusere behovet for henvisning til radiologiske undersøkelser i spesialisthelsetjenesten.

Ikke bare positivt

Forbundsleder Gerty Lund er ikke udelt positiv til den nye taksten, selv om hun presiserer at Norsk Fysioterapeutforbund ikke er imot en ny takst for ultralyd.

- Vi anser det som en tillitserklæring at departementet mener fysioterapeuter bør utføre ultralyddiagnostikk. Det tolker vi som om departementet ønsker en profesjonsglidning, hvor undersøkelsesoppgaver flyttes fra andre profesjoner og fra spesialisthelsetjenesten til oss, sier Lund.

Hun er samtidig undrende til timingen fra departementet, spesielt fordi hun opplevde at de tidligere har gitt uttrykk for at 2020 ikke er året for å innføre nye takster.

Trenger konsekvensutredning

I tillegg mener hun departementet burde ha utredet konsekvensene for egne ultralydtakster, før de ble innført.

- Økonomiske insentiver er det sterkeste virkemiddelet staten har. Nå velger de å stimulere til økt brukt av ultralyddiagnostikk. Ultralydundersøkelse kan være et velegnet virkemiddel, særlig i en akuttfase, og er aktuell for en liten andel av alle pasientene fysioterapeuter behandler, sier Lund.

Kommer få til gode

Hun presiserer også at taksten kun vil komme et fåtall av norske fysioterapeuter til gode, per nå. NFF har beregnet at cirka 170 fysioterapeuter tilbyr ultralyddiagnostikk i dag.

Tallet vil trolig øke, både som en følge av taksten og fordi NTNU i Trondheim i høst har startet et eget utdanningsløp for ultralyddiagnostikk for muskel- og skjelettlidelser. Et studie som blant annet er rettet mot fysioterapeuter.

Les også: Departementet har økt takstene for fysioterapeuter

Powered by Labrador CMS