Nye takster for fysioterapeuter.

Økte takster for avtalefysioterapeuter

Til tross for at NFF brøt takstforhandlingene med Helse – og omsorgsdepartementet tidligere i høst, har myndighetene økt bevilgningene til norske fysioterapeuter. Noen varer bare frem til nyttår.

Publisert Sist oppdatert

Slik blir takstene

  • Fullt driftstilskudd er økt til 453.720 kroner per år med virkning fra 1. juli 2020
  • Takstene for videokonsultasjoner varer frem til 1. juli 2021
  • Det innføres en ny takst for diagnostisk ultralyd ved muskel- og skjelettplager

Les mer om taksten her

  • Det er fastsatt nye satser for alle takster. Takstene endres i to omganger

Les mer om oversikt over de ulike satsene her

  • Det er totalt 50 ulike takster.

26. oktober fastsatte Helse- og omsorgsdepartementet nye takster for fysioterapeuter. Fysioterapeutene får en inntektsvekst på 1,7 prosent i 2020. Det koster departementet totalt 34,3 millioner kroner.

I tillegg kommer kompensasjon for å korrigere for feil som er gjort tidligere. Kompensasjonen er på totalt 34 millioner kroner.

Takstene endres to ganger

Takstene vil endres i to omganger. Tillegget, som skulle vært utbetalt i perioden 1. juli til 31. oktober 2020, blir utbetalt i form av økte takster i november og desember.

- Denne løsningen er valgt for å unngå stort overheng som binder midler i forhold til forhandlinger neste år, og som også gir risiko for negativt takstoppgjør ved disse forhandlingene. Takstene fra 1.1.2021 vil være slik de ville vært med fastsettelse av takstene per 1. juli 2020, skriver statssekretær Anne Grethe Erlandsen i en epost til Fysioterapeuten.

Fornøyde, men....

Forbundsleder Gerty Lund.

Forbundsleder i NFF, Gerty Lund er fornøyd med at departementet øker takstene, men sier hun hadde forventet at de ville gjelde fra 1. juli.

- I realiteten betyr dette at avtalefysioterapeuter kun får seks uker på å jobbe etter økte takster. Det er tross alt jul før nyttår, og da er det langt færre pasienter som behandles, sier Lund.

Lønnsvekst som for andre grupper

Helse- og omsorgsdepartementet opplyser også at de mener lønnsoppgjøret er på linje med lønnsoppgjøret for andre grupper.

I en epost til Fysioterapeuten skriver departementet at de tilbød fysioterapeutene en inntekstvekst på 1.7 prosent for 2020, da partene møttes til forhandlinger i september.

NFF, Norsk Manuellterapeutforening og Privatpraktiserende fysioterapeuters forbund brøt forhandlingene fordi det ikke forelå noe tilbud om kompensasjon for økte utgifter og lavere inntekter som følge av korona.

- Manglende inntektsutvikling for selvstendig næringsdrivende i perioden 2014-2018, i henhold til Inntekst og Kostnadsundersøkelsen som ble gjennomført etter initiativ fra departementet, ble kompensert med 34 millioner kroner mot beregnet manglende utvikling på 105 millioner kroner. Derfor endte forhandlingene med brudd, sier Lund.

Tross bruddet, har departementet økt takstene og også innført takst for ultralyddiagnostikk for muskel- og skjelettpasienter.

I tillegg øker driftstilskuddet til 453.720 kroner per år. Det gjelder fra 1. juli 2020.

Les også: Departementet har innført takst for ultralyddiagnostikk

Powered by Labrador CMS