Vil utvikle digitale verktøy for overvektige ungdommer

Kan en app eller andre digitale verktøy hjelpe ungdom som har problemer med mat og overvekt?

Publisert

Spørsmålet stilles i en artikkel på Gemini.no om Sintef-prosjektet «Ungdom og overvekt». Målet for dette prosjektet er å finne ut hvordan man kan skape bedre kommunikasjon mellom fagfolk og overvektige ungdommer.

Forskningsingeniør i Sintef, Nina Vanvik Hansen, har erfaring som sykepleier og er leder for prosjektet. Gjennom intervjuer og workshoper med overvektig ungdom og foreldrene deres, har forskerne forsøkt å finne ut hvordan fagfolk best kommuniserer med og følger opp ungdom som har problemer med mat og vekt.  

«Brukerreisen»

I tillegg har de kartlagt behovene for å få oversikt over det de kaller «brukerreisen» til ungdom med fedme på tvers av spesialist- og primærhelsetjenesten. Det vil si erfaringene de har hatt i reisen gjennom hjelpeapparatet.

Målet er å utvikle et eller flere digitale verktøy som kan hjelpe ungdom med å regulere matinntaket og aktivitetsnivået. Om det blir en app, en nettside eller kanskje et eget dataprogram er for tidlig å si. Men forskerne ser for seg at de blant annet kan benytte elementer fra spillteknologi. Den ferdige løsningen skal både motivere, undervise, kommunisere med og heve selvbildet til ungdommene, heter det i artikkelen.

Fedmefremmende samfunn

Fysioterapeut Marte Volden ved fedmeklinikken på St. Olavs Hospital, ønsker et slikt verktøy velkommen.

- Ungdom er den gruppen vi lykkes minst med. Her ser jeg et klart behov for nytenkning når det gjelder oppfølging og motivasjon, sier hun.

Volden har lang erfaring med behandling av ungdom med vektproblemer og familiene deres. Hun har tro på et digitalt støtteverktøy, ikke minst fordi ungdom ofte sliter med å opprettholde motivasjonen over tid.

Oppfølging krever tid og ressurser

– Ungdom lever travle liv der mye skjer. De har også tilgang på mat veldig ofte. På mange måter lever vi i et fedmefremmende samfunn. Å følge dem opp slik at motivasjonen til å regulere matinntaket holder seg, krever tid og ressurser.

- Et digitalt verktøy tror jeg derfor kan være til stor hjelp, fordi det vil åpne for tettere oppfølging enn det vi klarer å få til i dag. I tillegg kan det bidra til følelsen av egenmestring, sier fysioterapeuten til Gemini.no.

Prosjektet er finansiert av Helsedirektoratet og Innovasjon Norge, mens eierne er St. Olavs Hospital og Overhalla kommune.

Powered by Labrador CMS