Forventning om smerte kan gi muskel- og skjelettplager

Manuelt arbeid og kontorarbeid kan gi smerter i nakke, skuldre og rygg. Men det er store variasjoner i smerteforekomst fra land til land. Kan kultur ha noe å si?

Publisert

Professor David Coggon fra University of Southampton i England, mener at en del av forklaringen på disse variasjonene kan være negative forventninger til smerte i visse kulturer. Og at forventninger om smerte faktisk kan gi smerter, for eksempel muskel- og skjelettplager, skriver arbejdsmiljoforskning.dk.

David Coggon orienterte om sin mangeårige forskning på dette området under et besøk ved Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø i Danmark i slutten av september. Fra store epidemiologiske studier vet man at smerter i nakke, skuldre og rygg har sammenheng med en del kjente risikofaktorer, blant annet ensidige og repeterende bevegelser, dårlig arbeidsmiljø, psykiske problemer og kombinasjonen høye krav og liten innflytelse på arbeidssituasjonen.

- Komplisert bilde

- Men dette er bare en del av forklaringen. Bildet er langt mer komplisert, sa Coggon. Han henviste til en stor undersøkelse blant 12.426 personer fra 47 jobbgrupper i 18 land, som gav overraskende resultater:

- Vi fant at smerteforekomsten i skuldre, nakke og rygg slett ikke var forutsigbar, men varierte med en faktor på 14 fra det ene europeiske landet til det andre. Selv innen de samme jobbgruppene, som kontormedarbeidere og sykepleiere, var det stor variasjon mellom landene. I tillegg kunne vi se store ulikheter i forhold til blant annet kjønn og alder, fortalte Coggon.

Ny teori

Men hva er årsaken til disse variasjonene? Den britiske professoren viste til nyere teori, om at et folks/en gruppes generelle forventninger til smerter kanskje i seg selv påvirker smerteopplevelsen. Han viste også til resultater fra en studie som han og kolleger har gjennemført i Europa og Asia.

- Hvis vi sammenligner forekomsten av smerter i armene hos folk med manuelt arbeid og kontorarbeid i India, Asia og Storbritannia, rapporterer europeere og asiatere om mye mer smerte enn tilsvarende medarbeidere i India, der det nesten ikke rapporteres om smerte i det hele tatt. Det merkelige er, at hvis man spør indere som jobber med manuelt arbeid eller på kontor i Storbritannia, så er det anderledes. De melder om like mye smerte som andre britiske kolleger, fortalte David Coggon.

Smerter i rygg, nakke og skuldre er den største enkeltårsaken til sykmeldinger i Europa, og omkostningene utgjør mellom en halv og to prosent av landenes brutto nasjonalprodukt (BNP).

Powered by Labrador CMS