De tiltakene med best resultater er nært knyttet til arbeidslivet.
De tiltakene med best resultater er nært knyttet til arbeidslivet.

Nav-kurs virker mot sin hensikt

- Vi har visst for lite om noe vi bruker mye penger på, erkjenner tjenestedirektør i Nav, Bjørn Gudbjørgsrud.

Publisert Sist oppdatert

Nav bruker årlig 750 millioner kroner på kurs hvor målet er å kvalifisere kursdeltagerne til å komme ut i ordinær jobb. En ny rapport viser at mange av kursene virker mot sin hensikt.

Bedre med ingen tiltak?

- I de kommunene som bruker kurs mest ville mange av kursdeltagerne ha greid seg bedre uten noe tiltak i hele tatt, sier Knut Røed til Aftenposten.

Sammen med forskerkollega Simen Markussen ved Frischsenteret har han studert effekten ulike arbeidsrettede tiltak har på muligheten for personer med nedsatt arbeidsevne til å komme ut i ordinær jobb. Resultatene gjelder for kursdeltagere med nedsatt arbeidsevne og ikke ordinære arbeidssøkere.

- Kurs bør prioriteres ned

Funnene ble publisert i en rapport i januar. Her skriver de at det kan være direkte «kontraproduktivt» å sende mange deltagere på kurs – altså at dette virker negativt på muligheten kursdeltagerne har til å få jobb. Å ha deltatt på slike kurs kan også virke negativt på fremtidig lønn, samt øker sannsynligheten for å bli mottager av fremtidige trygdeytelser.

- Kurs kan naturligvis ha positiv effekt for noen, men våre resultater tyder på at dette tiltaket har vært brukt for mye, sier Røed til avisen.

Også arbeidstrening i skjermede virksomheter kan virke negativt på muligheten for å komme i jobb. Arbeid i ordinære virksomheter og ordinær utdanning er tiltakene som øker sjansene for å komme jobb.

- Konklusjonen er derfor at dette bør prioriteres opp, mens kurs og skjermede tiltak bør prioriteres ned, sier Røed.

Forskerne har ikke gått inn i årsakene til at enkelte tiltak fungerer bedre enn andre. Røed fremhever imidlertid at de tiltakene med best resultater er tettere på det virkelige arbeidslivet og beheftet med mindre stigma.

Les mer i Aftenposten.

Les hele rapporten her.

Powered by Labrador CMS