Fedme gir flere sykedager

Nordmenn med fedme i alderen 50 – 59 år har tre ganger så mange sykedager som sine jevnaldrende. De skårer også lavere på deltakelse i arbeidslivet.

Publisert Sist oppdatert

Statistisk sentralbyrå (SSB) opplyser at nordmenn i alderen 50 – 59 år med fedme tar ut tre ganger så mange sykedager som personer med BMI under 30. Konkret betyr det at gruppen som har fedme har tatt ut femten sykedager de seneste tolv månedene, mot fem i gruppen med BMI under 30.

Påvirker yrkesdeltakelse

OECD-rapporten Health at a Glance 2016 (HAAG) analyserer hvordan risikofaktorer knyttet til helse, som røyking og fedme – ofte med tilknyttede kroniske lidelser, påvirker arbeidsmuligheter og effektivitet i arbeidsmarkedet for aldersgruppen 50 – 59 år. Her er Norge ikke med i datagrunnlaget.

HAAG-rapporten viser at risikofylte levevaner, som røyking og fedme, fører til 10 prosent lavere yrkesdeltakelse. Spania utmerker seg på dette området, med under halvparten av de med fedme i arbeid.

Kroniske lidelser ser ut til å være en enda større barriere mot arbeidslivet. I Danmark er 8 av 10 med kroniske lidelser i jobb, noe som er bedre enn det europeiske gjennomsnittet for de uten kroniske lidelser.

Sykedager

HAAG-rapporten viser at antall sykedager i europeiske land er høyere for de med kronisk lidelse enn for daglige røykere og de med fedme. Europeere med kronisk lidelse tar ut dobbelt så mange sykedager som de uten en slik lidelse.

I Norge er det fedme som fører til uttak av flest sykedager, sammenliknet med daglig røyking og kroniske lidelser. Antall sykedager er tre ganger så høyt blant de med fedme.

På gjennomsnittet

Tall fra Norge viser at befolkningen ligger om lag på det europeiske gjennomsnittet. Også her ser det å ha minst én kronisk lidelse ut til å påvirke yrkesdeltakelsen mer enn røyking og fedme.

Den største forskjellen i yrkesdeltakelse innen denne aldersgruppen i Norge, finnes blant de med kronisk sykdom. Hele 9 av 10 i aldergruppen som ikke har kronisk sykdom er i arbeid, mens tilsvarende tall er 7 av 10 for de med minst én kronisk lidelse.

Powered by Labrador CMS