Arbeidslivet som innsatsfaktor

Danske Fysioterapeuter slår et slag for å bruke arbeidslivet til å styrke pasientens livskvalitet, selvforståelse og funksjonsevne.

Publisert Sist oppdatert

Den danske tilnærmingen harmonerer langt på vei med vår egen statsministers ønske om å satse på et inkluderende arbeidsliv. På NHOs årskonferanse 9. januar serverte statsminister Erna Solberg klar tale:

- Vårt arbeidsliv må også ha rom for de som ikke går på jobb, men ruller på jobb. For de som har hatt det vanskelig en periode, og har fått et hull i CVen. Noen må gi disse menneskene en sjanse.

 Tematikken belyses på Danske Fysioterapeuters fagkongress i april, hvor smerte står sentralt.

Ledd- og ryggsmerter

Fysio.dk peker på smerte som hovedårsaken til at folk faller ut av arbeidslivet. Det danske forbundet baserer dette på funnene i en større studie gjennomført av Statens Institut for Folkesundhed i 2015 og 2016.

Undersøkelsen viser at ledd- og ryggsmerter ligger bak hver femte førtidspensjon i Danmark, og at hver femte danske med muskel- og skjelettsmerter har fravær fra jobb som følge av smertene.

- Smerter bør ikke holde folk borte fra jobb, sier smerteekspert og spesialist i fysioterapi, Morgen Høgh, til fysio.dk.

Han mener fysioterapeuter bør se verdien av arbeid som del av gjenopptreningen, med tanke på både pasientens og samfunnets beste.

Kan oppnå mer

Høgh mener fysioterapeuter har mulighet til å bidra ut over hva man gjør for den enkelte pasient.

- Potensialet ligger i hva vi kan gjøre i for arbeidsmarkedet. Her spiller fysioterapeuter en stor rolle, mener Høgh.

Han minner om hva produksjonstap som følge av sykmelding koster samfunnet.

- Dansker med vondt i ryggen står for 5,5 millioner sykedager i året, og det koster det danske samfunnet, påpeker Høgh.

Han mener fysioterapeuter bør se på arbeid som en del av behandlingen, snarere enn å tenke at pasienten så raskt som mulig skal tilbake i full jobb. Hensikten er å holde den sykmeldte tett på arbeidslivet ved at jobben blir en del av rehabiliteringen.

Les Morten Høghs blogg her.

Powered by Labrador CMS