Langtidssykemeldte kom seg raskest av sykepenger om arbeidsgiver var på banen og fikk tilrettelagt for en gradvis tilbakevending. Intensivert behandling hjalp ikke, viser en dansk studie.

Økt fysioterapi får ikke sykmeldte tilbake i jobb

Det hjelper ikke å skru opp antallet timer med fysioterapi og andre tilbud for å få langtidssykmeldte raskere tilbake i jobb, viser dansk forskning. I stedet må arbeidsgiver mer på banen.

Publisert Sist oppdatert

5.600 dansker som hadde vært sykmeldt i åtte uker deltok i studien. De ble delt inn i to grupper. Den ene fikk vanlig tilbud med fysioterapeut, psykolog og ernæringsfysiolog. Den andre gruppen fikk økt tilbudet i form av for eksempel hyppigere behandlingstimer.

Etter tre år sjekket forskerne hvordan det hadde gått med de sykmeldte. Det viste seg at de som hadde fått økt tilbudet om behandling, gjorde det dårligst. De hadde i gjennomsnitt vært to uker mindre i jobb etterpå enn de som fikk vanlig oppfølging. Flere i gruppen med økt tilbud ble også førtidspensjonert eller hadde gradert, tilpasset stilling.

Fokuserer for mye på sykdommen

-Noen ganger når man retter innsatsen direkte mot sykdommen og ikke involverer arbeidsplassen, blir fokuset på sykdommen heller enn på å komme tilbake i arbeid. Det kan forsinke prosessen med å komme tilbake på arbeidsmarkedet, sier Michael Rosholm til videnskap.dk

Michael Rosholm er professor ved Institutt for Økonomi ved Aarhus Universitet i Danmark og en av forskerne bak den nye studien. Studien er publisert i tidsskriftet Labour Economics.

Må ha med arbeidsgiveren

Rosholm mener at slike opplegg ikke virker uten å ha arbeidsgiveren på banen. Istedenfor å kjøre på med mer intensiv behandling, anbefaler han at de langtidssykemeldte så raskt som mulig sendes tilbake på arbeidsplassen, om enn i det små. Studien viser at de som kom tilbake i jobb med gradert sykmelding eller fikk tilpasninger på arbeidsplassen, raskere kom seg helt av sykepenger enn de som ventet til de var helt friske.

Kan begynne med én time

Forskeren ser for seg at de som er sykmeldt for stress, kan begynne å jobbe én time om dagen, mens man løpende evaluerer hvordan det går. Samtidig får personen timer hos psykolog. Om en person har ryggsmerter, kan arbeidsgiver og NAV se på hjelpemidler eller tilpasninger som gjør at personen kan arbeide noe samtidig som han eller hun går hos fysioterapeuten og trener seg opp.

Powered by Labrador CMS