Foreslår arbeidsgiverforening for klinikkeiere

Forbundsstyret i Danske Fysioterapeuter går inn for å etablere en egen arbeidsgiverorganisasjon for selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter. 

Publisert

Representantskapet skal ta stilling til forslaget 4. november. Endelig beslutning tas på et ekstraordinært representantskapsmøte våren 2017.

- Det er en stor beslutning som vi skal diskutere grundig, både på representantskapsmøtet og på møter over hele landet utover høsten, skriver forbundsleder i Danske Fysioterapeuter, Tina Lambrecht, i Fagbladet Fysioterapeuten 10/2016.  

Forslaget om en arbeidsgiverforening kommer på bakgrunn av det økende antallet fysioterapeuter som jobber ved private institutter.

- Selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter skal ha sine interesser ivaretatt så godt som overhodet mulig. De skal ha de beste rådgiverne, og de beste forhandlerne som kan forhandle overenskomster på deres vegne. Samtidig skal de ha den politiske innflytelsen som en arbeidsgiverforening gir, skriver Lambrecht.

Akseptabel minstelønn

Hun skriver videre at det private arbeidsmarkedet skal være styrt av overenskomster mellom partene, noe som krever at selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter kan forhandle samlet.

- Dette for å ivareta interessene sine best mulig, og for å unngå at man som arbeidsgiver blir stående alene overfor en arbeidstakerforening.

Lambrecht understreker at overenskomster ikke handler om at privat praksis er et dårlig sted å jobbe.

- De gode lønningene vil fremdeles være et resultat av innsats og forhandling. Det en overenskomst vil sikre, er at vi får en akseptabel minstelønn, slik at konkurransen ikke handler om hvem som betaler sine ansatte minst – men om hvem som kan gi pasientene den beste behandlingen.

Ifølge Lambrecht, vil overenskomster gjør livet enklere, både for arbeidsgiver og lønnsmottaker.

- Selv om man ofte er uenige, for eksempel om lønn, sikrer overenskomsten en enighet om hvordan man løser konflikter, skriver hun.

Felles interesseorganisasjon

Redaksjonssjef i Fagbladet Fysioterapeuten, Anne Guldager, skriver i en artikkel at det jobbes med en modell der medlemmene av arbeidsgiverforeningen er klinikkeiere, og samtidig medlemmer av Danske Fysioterapeuter. Arbeidsgiverforeningen skal ha sitt eget styre bestående av klinikkeiere, og dens hovedoppgave vil være overenskomstforhandlinger med lønnsmottakerorganisasjoner, individuell rådgivning og konfliktløsning. 

- Alt arbeidstaker og arbeidsgiver har felles, forblir i deres felles forening Danske Fysioterapeuter, som fortsatt skal ivareta deres faglige og politiske interesser. Også sykelønnsoverenskomsten forblir i Danske Fysioterapeuter, men med en fast plass i forhandlingsutvalget til arbeidsgiverforeningen, skriver Guldager.

Powered by Labrador CMS