Fysioterapeut Anette H. Grainger følger opp de ansatte i 90 barnehager.

- Barnehageansatte kan la barna gjøre mer selv

Jobben min: HMS-rådgiver og fysioterapeut Anette H. Grainger har opplevd barnehageansatte bære barn i hele fem timer. Les om hvordan hun jobber for å bedre hverdagen til førskolelærere og assistenter.

Publisert

Jobben min

Navn: Anette H. Grainger

Alder: 43

Jobb: HMS-rådgiver, spesialist i helse/miljø-ergonomi og arbeidshelse MNFF

Arbeidssted: Private Barnehagers Landsforbund, Stavanger

– Hvorfor valgte du som fysioterapeut å jobbe med HMS og ergonomi?

– Jeg prøvde meg innen flere felt, som privatpraktiserende og innen rehabilitering. Jeg kjente meg mest hjemme innen ergonomi, det var noe med å heller komme tidlig inn og jobbe forebyggende og helsefremmende, enn å komme inn etter skade. Og så er det en jobb med mye variasjon – jeg får jobbet både på generelt nivå og med individuell tilrettelegging.

– Hva er spesielt med denne måten å jobbe på?

– Det er viktig å kjenne den bransjen du skal jobbe innen, og hvilke svakheter og fallgruver du kan møte på arbeidsmessig, for å få tillit. Det er viktig å komme inn tidlig. Gjentagende bevegelser uten variasjon kan gi muskel- og skjelettplager, men det er ofte sammensatt hvorfor barnehageansatte har plagene. Jeg prøver å kartlegge hva de står overfor, er det mange gravide ansatte, er det mange eldre arbeidstakere? Det er viktig å kunne zoome inn og ut. Jeg må observere hvordan de jobber, hvilke arbeidsstillinger de har og hvilke oppgaver de utfører. Noen kan bære mye på barna mens de gjør andre ting, som å rydde og vaske av bordet. I et ekstremt tilfelle observerte jeg at den ansatte bar på barn i fem timer av arbeidsdagen. I denne jobben er det viktig å ha kompetanse på tvers, og se også hvordan for eksempel støynivået påvirker de ansatte.

– Hvilke utfordringer møter du på?

– De som jobber på småbarnsavdelinger kan ende med et høyt antall løft, og mange som er unødvendige. Til noen må jeg si at barna kan klare mer selv enn det de ansatte tenker. Skal barna opp i vogna, kan de bruke en trapp hvor barna går litt selv med støtte og så bare løftes det siste stykket, slik at løftet ikke blir så omfattende. En utfordring kan også være organisatoriske tiltak som å dele barna inn i mindre grupper. Dette følges ikke alltid opp av alle ansatte, og blir da ikke implementert. Leder må ta hensyn til hele barnehagen; den ansattes helse opp mot hva som er mulig. Det er vanskelig når det er sammensatte utfordringer. Da kan mine faglige råd hjelpe til.

Powered by Labrador CMS