Daglig leder Roar Robinson.

Positiv til samarbeid mellom bedrifts- og avtalefysioterapeuter

Om bedriftsfysioterapeuter og avtalefysioterapeuter har mer kontakt, kan vi se bredere på problemstillingene sykmeldte står i, mener daglig leder på Hans & Olaf Fysioterapi.

Publisert Sist oppdatert

Hans & Olaf Fysioterapi i Oslo huser 25 fysioterapeuter. Daglig leder Roar Robinson medgir at de nok ikke har vært så bevisste på å kontakte bedriftshelsetjenesten for å få ting gjennomført rundt sykmeldte, og se på tiltak. Leder for NFFs faggruppe for ergonomi var nylig ute og manet til bedre samarbeide bedriftsfysioterapeuter og fysioterapeuter i privat praksis for å spille hverandre gode, og for at bedriftshelsetjenesten skulle fange opp hva de trenger å jobbe med av forebyggende tiltak.

-Vi har nok ikke vært bevisste nok på å trekke inn andre i samme profesjon. Vi bør bli flinkere til å henvise til hverandre. Bedriftsfysioterapeuter har mer kompetanse på forholdene i den aktuelle bedriften, på hva som kreves i den arbeidsposisjonen den sykmeldte er i. Vi burde nok i større grad fått til en informasjonsflyt, sier Robinson.

Han sier at i Oslo kan det bli noen utfordringer med samarbeidet, siden bedriftene er spredt rundt om i byen. På mindre steder hvor bedriftene er i nærområdet, vil det være lettere å gjøre seg kjent med hverandre. Det finnes samarbeidstakster, understreker han.

Bare fysioterapeut på flere dialogmøter

Robinson har også noen tanker om dialogmøtene til NAV.

-Det vil være ulikt fra pasient til pasient hva de har behov for. Det er ikke gitt at fastlegen bør være med på alle disse møtene, fysioterapeuten kan være den eneste det er behov for.

Han tenker at det ofte kan bli utydelig for NAV hva fysioterapeuten bidrar med.

-NAV henvender seg ofte til fastlegen for å få en rapport, og så ber fastlegen fysioterapeuten om en uttalelse. Deretter klipper og limer fastlegen det inn i rapporten til NAV som om det skulle vært fastlegens egen rapport. Er det snakk om en funksjonsvurdering, bør det være soleklart at fysioterapeuten står for denne – da bør ikke NAV gå veien om fastlegen, mener Robinson.

Prioriterer sykmeldte

Faggruppa for ergonomi mener at pasienter kan bli stående på venteliste hos avtalefysioterapeutene, og dermed forlenges sykmeldingsperioden. Robinson understreker at sykmeldte er høyt på prioriteringslista, sammen med postoperative pasienter.

-Det går nok mer på kapasiteten. Men det er jo alltid mulig å se på tiltak, som å ta inn pasienten tidlig, gjøre en god førstegangsundersøkelse, sortere og komme litt i gang med tiltak selv om ikke du kan ta inn pasienten to ganger i uka. Det er heller ikke alle som blir bra i løpet av kort tid, selv om de får behandling, understreker Robinson.

På spørsmål om fysioterapeutene i privat praksis i større grad kunne brukt tester rettet mot gjeninntreden i arbeidslivet, sier Robinson at det gjelder å være bevisst på tester og skjemaer som allerede finnes. Fysioprim bidro godt her, tenker han.

Powered by Labrador CMS