Ansatte i helse- og omsorgsbygg angir dårlig inneklima

Ny undersøkelse: Opplever dårlig inneklima i helse- og omsorgsbygg

Ansatte i helsesektoren kan være mer utsatt for dårlig inneklima, ifølge resultatene av en ny nordisk undersøkelse.

Publisert

Undersøkelsesresultatene er omtalt på Dagens Medisin, som har snakket med blant andre hovedverneombudene ved Oslo Universitetssykehus og St. Olav Hospital om resultatene:

– Luftkvalitet er ett av områdene vi skårer dårligst på, sier Line Blystad, Hovedverneombud ved Oslo Universitetssykehus, til nyhetsavisa og fagbladet.

Én av fire oppgir at de plages

Undersøkelsen av inneklima er gjennomført i Norge, Sverige og Danmark av Respons Analyse på vegne av GK, som leverer ventilasjonssystemer til bygg, skriver Dagens Medisin.

I de tre landene har 3217 arbeidstakere svart, 1157 fra Norge. Av de norske respondentene er 147 ansatt i norske helse- eller sykehus. En høy andel av disse oppgir i undersøkelsen at de plages av et dårlig inneklima på arbeidsplassen.

- Én av fire norske arbeidstakere som har blitt spurt, oppgir at de plages av dårlig eller svært dårlig inneklima på jobben. Og blant dem som jobber i sykehusbygg eller helsebygg, er andelen så høy som 40 prosent i Norge, skriver Dagens Medisin.

Blir mindre produktive

Ifølge dagensmedisin.no angir også en høy andel av respondentene som plages av dårlig inneklima at problemene gjør dem mindre produktive - hele 46%. En mindre andel, 6%, oppgir at de vurderer å bytte jobb på grunn av dette.

Sektoren skiller seg ut

Dagens Medisin har spurt Respons Analyse om resultatenes representativitet og feilmargin, og gjengir på sine nettsider svaret hvor det bekreftes at sektoren skiller seg signifikant ut fra totalen, på tross av en større feilmargin:

    «Utvalget i Norge er representativt. Under sektoren er utvalget mindre, og dermed er feilmarginen større. Men vi vet at denne gruppen skiller seg signifikant ut fra totalen fordi dette er signifikanstestet mot totalen. Undersøkelsene er utført i den generelle populasjonen som er i arbeid. Deretter er utvalget vektet på andelen sysselsatte etter kjønn, alder og geografi basert på tall fra SSB.».

Tørr luft og presset kontorsituasjon

Hovedverneombud ved St. Olavs hospital Anne Berit Lund, uttaler til Dagens Medisin at målinger der oftest ikke har vist noe galt:

– På sykehuset er det jo veldig tørr luft, så noen steder vil det nok oppleves som dårlig inneklima. Noen steder oppleves det også som tung luft i små rom. Men når luftkvaliteten blir målt, er den stort sett bra.

Hun peker også på en presset kontorsituasjon, som kan gi opplevelsen av dårlig inneklima:

– Kontorsituasjonen er veldig presset på St. Olav, og man dytter inn for mange ansatte på kontorene. Man har også mye utstyr som avgir varme på små behandlingsrom, sier hun, men poengterer:

– Inneklima er vel neppe den største utfordringen.

Powered by Labrador CMS