Sammenhengen mellom psykologiske arbeidsfaktorer og smerteplager

I et nytt forskningsprosjekt skal Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) undersøke konsekvenser av psykologiske og sosiale arbeidsfaktorer for søvnvansker, helseatferd og muskelskjelettplager.

Publisert

En av de mest omfattende utfordringene for folkehelsen i Norge er plager og problemer knyttet til muskelskjelettsystemet. I mange tilfeller klarer man ikke å identifisere den medisinske opprinnelsen til slike plager. Psykologiske faktorer kan påvirke, og muligens forårsake, slike plager. Dette skriver STAMI på sine nettsider.

Psykologiske arbeidsfaktorer

Selv i tilfeller der andre årsaker kan identifiseres kan psykologiske forhold påvirke smerteintensitet og -varighet samt funksjonsevne. Siden jobben er en viktig del av de fleste menneskers liv er det av stor betydning for mange mennesker dersom man kan identifisere modifiserbare psykologiske arbeidsfaktorer som påvirker forekomst og alvorlighetsgrad av slike plager.

Mange studier har vist at psykologiske og sosiale arbeidsfaktorer predikerer forskjellige smerteplager. Det er imidlertid fortsatt vanskelig å si hvorfor denne sammenhengen eksisterer. Flere typer forklaringer har blitt lansert, blant annet knyttet til forstyrrelser i hormonsystemer som aktiveres ved psykologiske påkjenninger. En annen mulighet er at psykologiske arbeidsbetingelser påvirker individets valg og atferd på en måte som fordrer en usunn livsstil som kan føre til smerteplager.

Skal undersøke hvordan helseatferd påvirkes

- Det nye prosjektet har som målsetning å undersøke hvorvidt forskjellige psykologiske og sosiale arbeidsfaktorer påvirker arbeidstakeres helseatferd (røykevaner, fysisk aktivitet på fritiden) og søvn. Dersom søvn og helseatferd påvirkes av psykologiske arbeidsforhold vil man videre undersøke om de påvirker smerteplager og således kan bidra til å forklare sammenhengen mellom psykologiske arbeidsfaktorer og smerte, forteller prosjektleder Jan Olav Christensen til Stami.no.

 - I motsetning til de fleste tidligere studier skal et bredt utvalg av psykologiske arbeidsfaktorer undersøkes. Dersom man kan identifisere spesifikke arbeidsfaktorer som påvirker arbeidstakeres vilje og evne til å leve sunt foreligger det et betydelig potensial for å forbedre helsen blant mange norske arbeidstakere.

Saken ble først omtalt på www.stami.no

Powered by Labrador CMS