Arbeidstid påvirker helsa

En nylig publisert studie har identifisert en sammenheng mellom hyppig overtidsarbeid og risikofaktorer for uhelse

Publisert Sist oppdatert

En systematisk litteraturstudie publisert i Scandinavian Journal of Work Enivironment & Health har analysert 17 artikler fra perioden 1995 til 2012, og sett på sammenhengen mellom helse og arbeidstid. Søkene ble gjort i Medline og PsycINFO. Studien har korrigert for blant annet påvirkning av skiftarbeid, og definert overtid som arbeid over ca. 40 timer per uke, eller åtte timer per dag. Forfatterne hevder at tidligere forskning på samme tema har gitt usikre resultater nettopp på grunn av usikkerhet tilknyttet de nevnte variabler.

Studien undersøkte for helsevariablene dødelighet, hjerte-/ karsykdom, diabetes, metabolsk syndrom, depresjon, angst, psykiske lidelser søvnproblemer, kognitiv funkajon og helserelatert atferd.

Overtidsarbeid hadde i denne studien en sterk sammenheng med depresjon, angst, søvnforstyrrelser og hjerte-/ karsykdom. 

Forfatterne presiserer at mer forskning på helse og arbeidstid er nødvendig, men at resultatene fra denne oversiktsstudien viser klare indikasjoner på at det er sammenhenger mellom helse og arbeidstid.

Artikkelen kan leses her (krever log-in).

Powered by Labrador CMS