Langt flere arbeidsløse enn statistikkene viser

Snart kan trolig langt flere bli registrert som arbeidsledige her i landet. Nå lever mange oppsagte på sluttpakker, men det ventes at de snart må melde seg hos Nav. Hva så med kommune og stat?

Publisert

Det er laber stemning i arbeidsmarkedet. Et betydelig antall personer mister jobbene sine, det er kutt i lønningene og det er permitteringer, viser overskriftene i dagspressen de siste månedene. Verst er det i oljebransjen, men flere andre merker ringvirkningene, også enkelte kommuner og statlige funksjoner.

Rogaland sliter

Oljefylket Rogaland har i mange år hatt lavest arbeidsledighet i landet, men den massive nedbemanningen i oljebransjen har ført til at fylket nå har tatt igjen resten av landet. Prognoser tyder på at Rogaland blir den regionen med raskest voksende arbeidsledighet også i tiden som kommer. Men også andre deler av landet kommer til å merke nedgangstider. Noe av problemet er at de jobbene som nå forsvinner ikke vil gjenoppstå dersom oljeprisene går opp igjen, ifølge Dagens Næringsliv.

Statistikken oppdateres

De tøffe jobbtidene er imidlertid knapt synlig i offentlige statistikker. De siste tallene fra Nav viser en økning i antall arbeidsledige hittil i år på 2300 personer. I mars ble det ifølge Nav nye 500 uten jobb.

Arbeidsløsheten er dermed fremdeles ikke høyere enn 3,0 prosent. Tallet kommer sannsynligvis til å vokse når sluttpakkene i oljesektoren går ut på dato. Ifølge Dagens Næringsliv vil disse utslagene begynne å vise seg i Nav-statistikkene om ikke veldig lenge.

Hva så med helsesektoren?

I utgangspunktet korrelerer ikke helse og olje i særlig stor grad. Imidlertid kommer såkalt «oljesmurte kommuner» til å måtte slipe sparekniven i tiden som kommer. Det er betimelig å spørre seg om dette kommer til å påvirke helse-, omsorgs- og skolesektoren. Samtidig er det ansatt en rekke helsepersoner i bedriftshelsetjenester eid av eller tilknyttet oljebransjen på ulike måter.

Allerede nå sliter mange kommuner med bunnskrapt økonomi. Det siste er Elverum kommune, som ifølge Østlendingen vurderer avvikling av Frisklivssentralen og arbeidstrening i kommunal regi, avvikling og/ eller konkurranseutsetting av tre kommunale sykehjem og nedbemanning ved helsestasjonenen. For å nevne noen av mange mulige tiltak. Elverum kan vel knapt kalles «oljesmurt». Flere kommuner kan følge etter.

Powered by Labrador CMS