Kontaktperson Alexander Thorgersen i Larvik (til v.) råder fysioterapeuter til å gå tjenestevei og ikke rett på politikerne, om de ønsker å kjempe fram 100 prosent driftstilskudd. (Foto: privat)

Larvik ga alle tilbud om fullt driftstilskudd

I Larvik i Vestfold fikk de fra 2018 løftet alle avtalefysioterapeutene som ønsket det, opp på 100 prosent driftstilskudd.

I alt 15 av 33 fysioterapeuter i Larvik jobbet på 50, 60 eller 80 prosent driftstilskudd. Etter flere års arbeid fikk de tillitsvalgte politikerne til å bevilge 1,7 millioner kroner i friske midler for å øke hjemlene. Elleve fysioterapeuter fikk økt driftstilskuddet, mens fire ønsket å beholde deltidshjemmelen.

– Mitt råd er å gå tjenestevei og ikke rett på politikerne. Vi jobbet med å informere og få forankret dette fra nivå til nivå i kommuneapparatet. Ordningen med driftstilskudd er komplisert og ikke så lett å forstå for andre. Vi viste lederne tall fra tidstakstene fra Helfo over flere år, sier tillitsvalgt Alexander Thorgersen.

Kjørte på samhandlingsreformen

Da de fikk saken helt opp til rådmannen, var innstillingen hans til kommunestyret avslag – «dette har vi ikke råd til». Da saken var til behandling i helsekomitéen, møtte avtalefysioterapeutene mannsterke opp på tilhørerbenken for å vise engasjement og for å gjøre det mulig for politikerne å snakke med dem i pausen.

– Det som nok gjorde utslaget, var at vi hadde fysioterapiplan under utarbeidelse og de nye utvidede avtalene skulle brukes for å kunne ta imot utskrivningsklare pasienter fra sykehusene. Vi argumenterte med hvordan vi avtalefysioterapeuter kunne spare kommunen for tusener av kroner for hver pasient som ikke blir liggende. I tillegg understreket vi det med å geografisk dekke opp hele den langstrakte kommunen med fysioterapitjenester. Vi hadde også vært i kontakt med høringsinstanser som brukerorganisasjoner, så de backet oss, sier Thorgersen.

Gikk enstemmig mot rådmannen

Det endte med at politikerne enstemmig gikk mot rådmannen, og vedtok å øke hjemlene til alle som ønsket det fra 2018.

– Da var det feststemning her, sier Thorgersen.

Birgit Pedersen som leder avdelingen for ergoterapi, fysioterapi og hjelpemidler i Larvik kommune, sier at fra hennes ståsted handlet dette mye om bedre tjenester til innbyggerne.

– Jeg så at mye av tiden på møtene våre gikk med til å diskutere hjemlene, istedenfor faglig utvikling. Etter at vi fikk ordnet opp i driftstilskuddene er det blitt en merkbar forskjell – nå diskuterer vi fag og faglig utvikling, sier hun.

Les også om fysioterapeutene i Ålesund, som er frustrerte etter flere års arbeide for å heve deltidshjemlene.

Powered by Labrador CMS