Illustrasjonsfoto: colorbox.com

Mer stillesittende, eller ikke?

Med stadig flere hjelpemidler i hjemmet og på jobb skulle man tro vi er mer stillesittende enn noen gang. Men, stemmer det? En studie av bevegelsesvaner har forsøkt å svare på spørsmålet.

Publisert

Forsker Bente Morseth ved Norges arktiske universitet i Tromsø (UiT) har sett nærmere på utviklingen i vårt bevegelsesmønster.

Både ja og nei

Morseth, som er førsteamanuensis på Idrettshøgskolen ved UiT, har funnet at vi er litt mer aktive på fritiden og litt mindre aktive i jobben enn hva vi var før i tiden, ifølge Forskning.no.

Tromsøundersøkelsen konkluderer med at andelen av befolkningen som er helt stillesittende har ligget stabilt på om lag tjue prosent siden 1974.

Andelen som driver med moderat fysisk aktivitet økte frem til år 2000. Deretter hadde denne gruppen noe nedgang, mens andelen som driver med intens fysisk aktivitet har økt frem til i dag.

- I spørreundersøkelser fra 1979 oppga 35 prosent at de hadde stillesittende arbeid. I 2008 hadde tallet steget til 53 prosent, sier Morseth.

Totalt sett tyder undersøkelsens resultater på at vi er blitt mindre aktive i løpet av de siste fire tiårene, og det er aktivitetsnivået på jobben som er hovedårsak.

Unntaket

Undersøkelser av aktivitet blant barn i Norge er unntaket. Her kommer det eksempelvis frem at de unge trener like mye nå som før, men det understrekes at det er lite tilgjengelig dokumentasjon knyttet til barns bevegelse før og nå.

Powered by Labrador CMS